Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.6.2021

Teollisuuden liikevaihto kasvoi huhtikuussa 11,4 prosenttia

Teollisuuden (TOL BCD) työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan huhtikuussa 11,4 prosenttia vuodentakaisesta. Liikevaihto kasvoi kaikilla päätoimialoilla. Kehitykseen vaikutti osaltaan koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne vuotta aiemmin. Päätoimialoista liikevaihto kasvoi voimakkaimmin tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuudessa, 24,5 prosenttia vuodentakaisesta. Teollisuuden (TOL BCD) kausitasoitettu liikevaihto kasvoi huhtikuussa 2,1 prosenttia maaliskuuhun verrattuna.

Teollisuuden (BCD) työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, % (TOL 2008)

Teollisuuden (BCD) työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, % (TOL 2008)

Kaivostoiminnan ja louhinnan liikevaihto oli huhtikuussa 15,5 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Kemianteollisuuden liikevaihto kasvoi 14,7 prosenttia ja sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuollon liikevaihto 13,2 prosenttia. Metalliteollisuudessa oli kasvua 12,7 prosenttia, metsäteollisuudessa 11,9 prosenttia ja sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa 11,0 prosenttia. Elintarviketeollisuuden liikevaihto kasvoi 3,7 prosenttia vuodentakaisesta.  

Teollisuuden työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos toimialoittain, huhtikuu 2021, % (TOL 2008)

Teollisuuden työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos toimialoittain, huhtikuu 2021, % (TOL 2008)

Vientiliikevaihto kasvussa huhtikuussa kaikilla päätoimialoilla

Vientiliikevaihto kasvoi huhtikuussa kaikilla päätoimialoilla. Vientiliikevaihto kasvoi eniten kaivostoiminnassa ja louhinnassa, 81,8 prosenttia, sekä tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuudessa, 31,9 prosenttia vuodentakaisesta. Vientiliikevaihto kasvoi kemianteollisuudessa 14,6 prosenttia, metalliteollisuudessa 13,7 prosenttia ja metsäteollisuudessa 13,5 prosenttia. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden vientiliikevaihto oli 11,6 prosenttia ja elintarviketeollisuuden vientiliikevaihto 3,2 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Teollisuuden työpäiväkorjatun vientiliikevaihdon ja kotimaan liikevaihdon vuosimuutos toimialoittain, huhtikuu 2021, % (TOL 2008)

Teollisuuden työpäiväkorjatun vientiliikevaihdon ja kotimaan liikevaihdon vuosimuutos toimialoittain, huhtikuu 2021, % (TOL 2008)
Kotimaan liikevaihto kasvoi huhtikuussa lähes kaikilla päätoimialoilla. Kasvua oli eniten tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuudessa, 20,2 prosenttia, ja kemianteollisuudessa, 14,8 prosenttia. Kotimaan liikevaihto kasvoi metalliteollisuudessa 10,1 prosenttia ja metsäteollisuudessa 8,9 prosenttia vuodentakaisesta. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden kotimaan liikevaihto oli 7,7 prosenttia ja elintarviketeollisuuden kotimaan liikevaihto 4,6 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Kotimaan liikevaihto väheni ainoastaan kaivostoiminnassa ja louhinnassa ja oli 3,9 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten.

Teollisuuden (BC) liikevaihdon, vientiliikevaihdon ja kotimaan liikevaihdon trendisarjat, 1/2007–4/2021, % (TOL 2008)

Teollisuuden (BC) liikevaihdon, vientiliikevaihdon ja kotimaan liikevaihdon trendisarjat, 1/2007–4/2021, % (TOL 2008)

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja kuvaa yrityksiä, joiden päätoimiala on teollisuus. Indeksien laskenta perustuu Verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineiston tietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen myyntitiedustelun aineistolla. Teollisuusyritysten kuukausittaisissa liikevaihdoissa voi olla isojakin vaihteluita etenkin metalliteollisuuden toimialoilla. Vaihtelut johtuvat pääasiassa laskutuskäytännöistä. Suurten konetoimitusten ja projektien loppulasku voi näkyä myyntinä yhdellä kuukaudella, vaikka toimitusta varten olisi tehty työtä useita kuukausia tai vuosia.

Työpäiväkorjaus huomioi arkipäivien lukumäärän vaihtelusta aiheutuvat tekijät. Tämä tarkoittaa kuukausien pituuksien, eri viikonpäivien ja juhlapäivien huomioimista. Kausitasoitetusta sarjasta on poistettu lisäksi kausivaihtelu, jonka ansiosta myös kahden peräkkäisen kuukausihavainnon vertaaminen on mielekästä.

Uusimman kuukauden tiedot ovat ennakollisia ja ne julkaistaan puolentoista kuukauden viiveellä. Tiedot voivat tarkentua merkittävästi etenkin tarkemmilla toimialatasoilla tulevina kuukausina. Erityisen merkittävää tietojen tarkentuminen voi olla vientiliikevaihdon ja kotimaan liikevaihdon tarkemmilla toimialatasoilla.


Lähde: Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2021, huhtikuu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Maija Sappinen 029 551 3348, Heli Suonio 029 551 2481, myynti.teollisuus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (348,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 15.6.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5943. huhtikuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tlv/2021/04/tlv_2021_04_2021-06-15_tie_001_fi.html