Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.11.2021

Teollisuuden liikevaihto kasvoi syyskuussa 19,4 prosenttia

Teollisuuden (TOL BCD) työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan syyskuussa 19,4 prosenttia vuodentakaisesta. Liikevaihto kasvoi lähes kaikilla päätoimialoilla. Kehitykseen vaikutti osaltaan koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne vuotta aiemmin. Päätoimialoista liikevaihto kasvoi eniten sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuollon toimialalla, 46,1 prosenttia, ja kemianteollisuudessa, 34,7 prosenttia vuodentakaisesta. Teollisuuden (TOL BCD) kausitasoitettu liikevaihto kasvoi syyskuussa 0,2 prosenttia elokuuhun verrattuna.

Teollisuuden (BCD) työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, % (TOL 2008)

Teollisuuden (BCD) työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, % (TOL 2008)

Metsäteollisuuden työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi syyskuussa 26,5 prosenttia vuodentakaisesta. Kaivostoiminnan ja louhinnan liikevaihto oli 15,7 prosenttia ja metalliteollisuuden liikevaihto 11,0 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Elintarviketeollisuuden liikevaihto kasvoi 2,8 prosenttia. Liikevaihto väheni kahdella päätoimialalla: sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa 4,5 prosenttia ja tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuudessa 4,0 prosenttia vuodentakaisesta.  

Teollisuuden työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos toimialoittain, syyskuu 2021, % (TOL 2008)

Teollisuuden työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos toimialoittain, syyskuu 2021, % (TOL 2008)

Vientiliikevaihto kasvussa syyskuussa lähes kaikilla päätoimialoilla

Vientiliikevaihto kasvoi syyskuussa voimakkaimmin kemianteollisuudessa, 36,3 prosenttia, ja metsäteollisuudessa, 25,4 prosenttia vuodentakaisesta. Kaivostoiminnan ja louhinnan vientiliikevaihto kasvoi 20,6 prosenttia. Metalliteollisuudessa kasvua oli 8,3 prosenttia ja elintarviketeollisuudessa 3,9 prosenttia. Vientiliikevaihto väheni sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa 7,7 prosenttia ja tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuudessa 5,4 prosenttia.

Teollisuuden työpäiväkorjatun vientiliikevaihdon ja kotimaan liikevaihdon vuosimuutos toimialoittain, syyskuu 2021, % (TOL 2008)

Teollisuuden työpäiväkorjatun vientiliikevaihdon ja kotimaan liikevaihdon vuosimuutos toimialoittain, syyskuu 2021, % (TOL 2008)
Kemianteollisuuden kotimaan liikevaihto kasvoi päätoimialoista voimakkaimmin, 31,4 prosenttia vuodentakaisesta. Metsäteollisuudessa kasvua oli 28,3 prosenttia. Metalliteollisuuden kotimaan liikevaihto kasvoi 16,3 prosenttia ja sähkö- ja elektroniikkateollisuuden kotimaan liikevaihto 14,9 prosenttia. Kaivostoiminnan ja louhinnan kotimaan liikevaihto oli 7,3 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Elintarviketeollisuuden kotimaan liikevaihto kasvoi 2,7 prosenttia ja sähkö- ja elektroniikkateollisuuden kotimaan liikevaihto väheni saman verran.

Teollisuuden (BC) liikevaihdon, vientiliikevaihdon ja kotimaan liikevaihdon trendisarjat, 1/2007–9/2021, % (TOL 2008)

Teollisuuden (BC) liikevaihdon, vientiliikevaihdon ja kotimaan liikevaihdon trendisarjat, 1/2007–9/2021, % (TOL 2008)

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja kuvaa yrityksiä, joiden päätoimiala on teollisuus. Indeksien laskenta perustuu Verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineiston tietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen myyntitiedustelun aineistolla. Teollisuusyritysten kuukausittaisissa liikevaihdoissa voi olla isojakin vaihteluita etenkin metalliteollisuuden toimialoilla. Vaihtelut johtuvat pääasiassa laskutuskäytännöistä. Suurten konetoimitusten ja projektien loppulasku voi näkyä myyntinä yhdellä kuukaudella, vaikka toimitusta varten olisi tehty työtä useita kuukausia tai vuosia.

Työpäiväkorjaus huomioi arkipäivien lukumäärän vaihtelusta aiheutuvat tekijät. Tämä tarkoittaa kuukausien pituuksien, eri viikonpäivien ja juhlapäivien huomioimista. Kausitasoitetusta sarjasta on poistettu lisäksi kausivaihtelu, jonka ansiosta myös kahden peräkkäisen kuukausihavainnon vertaaminen on mielekästä.

Uusimman kuukauden tiedot ovat ennakollisia ja ne julkaistaan puolentoista kuukauden viiveellä. Tiedot voivat tarkentua merkittävästi etenkin tarkemmilla toimialatasoilla tulevina kuukausina. Erityisen merkittävää tietojen tarkentuminen voi olla vientiliikevaihdon ja kotimaan liikevaihdon tarkemmilla toimialatasoilla.


Lähde: Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2021, syyskuu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jussi Haavisto 029 551 3341, Heli Suonio 029 551 2481, myynti.teollisuus@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (374,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 15.11.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5943. syyskuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tlv/2021/09/tlv_2021_09_2021-11-15_tie_001_fi.html