Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Kaikkien tilastosta julkaistujen toimialojen vuosimuutosten tarkentuminen on esitetty StatFin-tietokannan taulukoissa kuukausitasolla ja vuositasolla . Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3.

Työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutosten tarkentuminen teollisuuden eri toimialoilla 1)

Toimiala / Tilastokuukausi Vuosimuutos, % Tarkentuminen, %-yksikköä
1. julkistus Uusin julkistus (2021-12-15)
B Kaivostoiminta ja louhinta 05/2021 2,7 2,5 -0,2
06/2021 21,0 19,8 -1,2
07/2021 11,4 10,5 -0,9
08/2021 3,3 5,1 1,8
09/2021 15,7 18,0 2,3
C Teollisuus 05/2021 12,4 12,4 0,0
06/2021 10,2 10,4 0,2
07/2021 15,1 13,4 -1,7
08/2021 17,4 17,9 0,5
09/2021 16,3 16,7 0,4
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 05/2021 20,0 20,1 0,1
06/2021 20,6 22,2 1,6
07/2021 44,5 44,6 0,1
08/2021 25,2 26,6 1,4
09/2021 46,1 45,5 -0,6
E Viemäri- ja jätevesihuolto; muu ympäristön puhtaanapito 05/2021 15,8 16,2 0,4
06/2021 22,0 23,4 1,4
07/2021 18,8 15,5 -3,3
08/2021 16,6 22,1 5,5
09/2021 14,2 14,2 0,0
10-11 Elintarviketeollisuus 05/2021 8,8 8,6 -0,2
06/2021 5,0 4,8 -0,2
07/2021 5,2 4,4 -0,8
08/2021 2,9 2,4 -0,5
09/2021 2,8 2,7 -0,1
13-15 Tekstiiliteollisuus 05/2021 9,7 7,0 -2,7
06/2021 13,1 12,5 -0,6
07/2021 10,9 11,2 0,3
08/2021 -1,8 -2,3 -0,5
09/2021 -4,0 -5,3 -1,3
16-17 Metsäteollisuus 05/2021 16,5 16,8 0,3
06/2021 30,8 31,5 0,7
07/2021 28,7 28,7 0,0
08/2021 27,0 29,0 2,0
09/2021 26,5 26,7 0,2
19-22 Kemianteollisuus 05/2021 11,3 11,2 -0,1
06/2021 11,2 10,5 -0,7
07/2021 20,1 20,5 0,4
08/2021 27,9 27,8 -0,1
09/2021 34,7 34,8 0,1
24-30 Metalliteollisuus 05/2021 6,9 6,5 -0,4
06/2021 4,2 4,5 0,3
07/2021 11,2 7,4 -3,8
08/2021 16,6 16,8 0,2
09/2021 11,0 11,3 0,3
26-27 Sähkö- ja elektroniikkateollisuus 05/2021 -6,7 -7,3 -0,6
06/2021 -10,5 -11,4 -0,9
07/2021 -8,6 -8,8 -0,2
08/2021 15,9 16,0 0,1
09/2021 -4,5 -4,6 -0,1
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Teollisuus (uudet tilaukset) 05/2021 8,7 8,4 -0,3
06/2021 9,4 9,5 0,1
07/2021 14,4 11,8 -2,6
08/2021 17,4 17,3 -0,1
09/2021 15,5 15,3 -0,2
B-D Koko teollisuus pl. Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja mu 05/2021 11,7 11,7 0,0
06/2021 10,4 10,7 0,3
07/2021 16,5 15,1 -1,4
08/2021 17,8 18,4 0,6
09/2021 19,4 19,7 0,3
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Tarkentuminen kuvaa ensimmäisen ja tuoreimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta.

Työpäiväkorjatun liikevaihdon pitkän aikavälin vuosimuutosten tarkentuminen teollisuuden toimialoilla

Toimiala/Vuosi Keskiarvo 1) Itseisarvojen keskiarvo 2)
B Kaivostoiminta ja louhinta 2017 -0,3 2,5
2018 -0,9 1,8
2019 -4,7 5,6
C Teollisuus 2017 -0,3 1,5
2018 -0,2 0,6
2019 -0,2 0,5
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 2017 -0,2 0,4
2018 0,2 0,3
2019 -1,5 1,7
E Viemäri- ja jätevesihuolto; muu ympäristön puhtaanapito 2017 -1,2 1,8
2018 -0,4 1,3
2019 -0,9 1,6
10-11 Elintarviketeollisuus 2017 -0,1 0,9
2018 -0,3 0,9
2019 0,5 0,8
13-15 Tekstiiliteollisuus 2017 -0,3 0,9
2018 -0,2 0,3
2019 1,4 1,5
16-17 Metsäteollisuus 2017 0,3 0,6
2018 0,5 0,6
2019 -0,4 0,5
19-22 Kemianteollisuus 2017 -0,1 0,4
2018 -0,2 0,2
2019 -0,3 0,6
24-30 Metalliteollisuus 2017 0,1 2,1
2018 -0,2 1,3
2019 -0,2 1,1
26-27 Sähkö- ja elektroniikkateollisuus 2017 0,4 2,4
2018 -1,3 1,7
2019 -0,3 0,7
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Teollisuus (uudet tilaukset) 2017 -0,1 0,6
2018 -0,1 0,4
2019 -0,3 0,7
1) Keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden aineistojen valmistuttua, jolloin myös virallinen vuositilasto Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan.
2) Keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden erotusten itseisarvoista, jolloin myös virallinen vuositilasto Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan.

Lähde: Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2021, lokakuu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jussi Haavisto 029 551 3341, Heli Suonio 029 551 2481, myynti.teollisuus@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 15.12.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5943. lokakuu 2021, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tlv/2021/10/tlv_2021_10_2021-12-15_rev_001_fi.html