Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Kaikkien tilastosta julkaistujen toimialojen vuosimuutosten tarkentuminen on esitetty StatFin-tietokannan taulukoissa kuukausitasolla ja vuositasolla . Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3.

Työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutosten tarkentuminen teollisuuden eri toimialoilla 1)

Toimiala / Tilastokuukausi Vuosimuutos, % Tarkentuminen, %-yksikköä
1. julkistus Uusin julkistus (2022-03-15)
B Kaivostoiminta ja louhinta 08/2021 3,3 4,9 1,6
09/2021 15,7 17,3 1,6
10/2021 -2,0 -5,2 -3,2
11/2021 22,4 23,3 0,9
12/2021 12,6 13,8 1,2
C Teollisuus 08/2021 17,4 18,7 1,3
09/2021 16,3 17,2 0,9
10/2021 16,6 17,3 0,7
11/2021 17,5 18,1 0,6
12/2021 26,2 26,2 0,0
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 08/2021 25,2 26,2 1,0
09/2021 46,1 45,2 -0,9
10/2021 26,1 26,1 0,0
11/2021 54,1 56,0 1,9
12/2021 96,8 106,0 9,2
E Viemäri- ja jätevesihuolto; muu ympäristön puhtaanapito 08/2021 16,6 22,9 6,3
09/2021 14,2 14,0 -0,2
10/2021 16,2 15,4 -0,8
11/2021 18,1 19,7 1,6
12/2021 17,6 14,7 -2,9
10-11 Elintarviketeollisuus 08/2021 2,9 2,3 -0,6
09/2021 2,8 2,5 -0,3
10/2021 3,8 3,2 -0,6
11/2021 5,9 6,5 0,6
12/2021 4,9 4,6 -0,3
13-15 Tekstiiliteollisuus 08/2021 -1,8 -1,6 0,2
09/2021 -4,0 -4,4 -0,4
10/2021 5,7 3,0 -2,7
11/2021 8,9 10,0 1,1
12/2021 20,2 22,5 2,3
16-17 Metsäteollisuus 08/2021 27,0 29,0 2,0
09/2021 26,5 26,7 0,2
10/2021 23,1 23,4 0,3
11/2021 26,5 27,1 0,6
12/2021 35,7 33,5 -2,2
19-22 Kemianteollisuus 08/2021 27,9 27,8 -0,1
09/2021 34,7 34,8 0,1
10/2021 38,3 37,7 -0,6
11/2021 42,8 40,7 -2,1
12/2021 38,4 38,1 -0,3
24-30 Metalliteollisuus 08/2021 16,6 18,5 1,9
09/2021 11,0 12,4 1,4
10/2021 9,5 11,0 1,5
11/2021 10,6 11,8 1,2
12/2021 26,2 26,1 -0,1
26-27 Sähkö- ja elektroniikkateollisuus 08/2021 15,9 20,0 4,1
09/2021 -4,5 -1,9 2,6
10/2021 -5,4 -2,8 2,6
11/2021 -13,9 -12,0 1,9
12/2021 13,2 12,7 -0,5
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Teollisuus (uudet tilaukset) 08/2021 17,4 18,5 1,1
09/2021 15,5 16,1 0,6
10/2021 13,0 13,7 0,7
11/2021 14,4 14,7 0,3
12/2021 28,8 28,7 -0,1
B-D Koko teollisuus pl. Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja mu 08/2021 17,8 19,1 1,3
09/2021 19,4 20,1 0,7
10/2021 17,0 17,6 0,6
11/2021 20,6 21,4 0,8
12/2021 34,0 35,1 1,1
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Tarkentuminen kuvaa ensimmäisen ja tuoreimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta.

Työpäiväkorjatun liikevaihdon pitkän aikavälin vuosimuutosten tarkentuminen teollisuuden toimialoilla

Toimiala/Vuosi Keskiarvo 1) Itseisarvojen keskiarvo 2)
B Kaivostoiminta ja louhinta 2018 -0,9 1,8
2019 -4,7 5,6
2020 0,2 1,7
C Teollisuus 2018 -0,2 0,6
2019 -0,2 0,5
2020 0,2 0,6
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 2018 0,2 0,3
2019 -1,5 1,7
2020 -0,3 1,0
E Viemäri- ja jätevesihuolto; muu ympäristön puhtaanapito 2018 -0,4 1,3
2019 -0,9 1,6
2020 0,6 1,4
10-11 Elintarviketeollisuus 2018 -0,3 0,9
2019 0,5 0,8
2020 -0,1 0,8
13-15 Tekstiiliteollisuus 2018 -0,2 0,3
2019 1,4 1,5
2020 1,5 1,6
16-17 Metsäteollisuus 2018 0,5 0,6
2019 -0,4 0,5
2020 0,9 1,1
19-22 Kemianteollisuus 2018 -0,2 0,2
2019 -0,3 0,6
2020 -0,7 0,8
24-30 Metalliteollisuus 2018 -0,2 1,3
2019 -0,2 1,1
2020 0,3 1,0
26-27 Sähkö- ja elektroniikkateollisuus 2018 -1,3 1,7
2019 -0,3 0,7
2020 2,4 2,7
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Teollisuus (uudet tilaukset) 2018 -0,1 0,4
2019 -0,3 0,7
2020 0,3 0,9
1) Keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden aineistojen valmistuttua, jolloin myös virallinen vuositilasto Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan.
2) Keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden erotusten itseisarvoista, jolloin myös virallinen vuositilasto Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan.

Lähde: Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2022, tammikuu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jussi Haavisto 029 551 3341, Heli Suonio 029 551 2481, myynti.teollisuus@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 15.3.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5943. tammikuu 2022, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tlv/2022/01/tlv_2022_01_2022-03-15_rev_001_fi.html