Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2021, helmikuu

Teollisuustuotanto kasvoi tammikuussa 0,9 prosenttia vuoden takaisesta

Teollisuuden kausitasoitettu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2006 tammikuussa 0,9 prosenttia suurempi kuin vuoden 2005 tammikuussa. Teollisuustuotannon lähes koko viime vuoden kestänyt alamäki näyttää päättyneen.

Teollisuustuotannon kausitasoitettu muutos
edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, %

Tammikuussa kasvoi eniten metalliteollisuuden tuotanto, 5 prosenttia, vuoden 2005 tammikuuhun verrattuna. Kasvua vauhditti sähkö- ja elektroniikkatuotteiden valmistus, joka kasvoi lähes 5 prosenttia. Muun metalliteollisuuden tuotanto kasvoi lähes 3 prosenttia. Myös energiahuolto kasvoi ensimmäisen kerran runsaaseen vuoteen.

Teollisuustuotannon kausitasoitettu muutos 1/2005-1/2006, %


Teollisuustuotannon trendi jatkoi lievää kasvuaan. Suomen ja muun EU:n teollisuustuotannon trendi kasvaa samaa vauhtia.

 

Teollisuustuotannon trendi 1999-2006, (Suomi ja EU 25), 2000=100

Teollisuustuotannon volyymi-indeksissä on vaihdettu jalostusarvopainoja. Vuoden 2006 laskennassa on käytössä vuoden 2004 jalostusarvopainot.

Metalliteollisuuden trendi jatkoi kasvuaan. Metalliteollisuuden osuus Suomen teollisuuden jalostusarvosta oli 45 % vuonna 2004. Puu- ja paperiteollisuuden trendi kääntyi tammikuussa lievään laskuun. Puu- ja paperiteollisuuden osuus jalostusarvosta oli 15 %. Kemianteollisuuden trendi on laskenut viime vuoden puolen välin jälkeen. Kemianteollisuuden osuus jalostusarvosta oli 12 %.

Teollisuustuotannon trendi 1999-2006, tammikuu
(Kemianteollisuus, puu- ja paperiteollisuus ja metalliteollisuus), 2000=100

Elektroniikkateollisuuden jalostusarvo-osuus laski vuodesta 2003 vuoteen 2004 runsaat 2 prosenttiyksikköä. Elektroniikkateollisuuden jalostusarvo-osuus vuonna 2004 oli 21 %. Elektroniikkateollisuuden trendi on kääntynyt viime vuoden laskun jälkeen lievään kasvuun. Muussa metalliteollisuudessa, jonka osuus jalostusarvolla mitaten oli 24 %, trendi kasvaa tasaisesti.

Teollisuustuotannon trendi 1999-2006, tammikuu
(Elektroniikkateollisuus ja muu metalliteollisuus), 2000=100


Päivitetty 28.2.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. tammikuu 2006, Teollisuustuotanto kasvoi tammikuussa 0,9 prosenttia vuoden takaisesta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttvi/2006/01/ttvi_2006_01_2006-02-28_kat_001.html