Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2021, helmikuu

Teollisuustuotanto kasvoi marraskuussa 5,4 prosenttia vuoden takaisesta

Teollisuuden kausitasoitettu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2006 marraskuussa 5,4 prosenttia suurempi kuin vuoden 2005 marraskuussa. Tammi-marraskuussa koko teollisuuden kausitasoitettu tuotanto kasvoi lähes 8 prosenttia vuoden takaisesta.

Teollisuustuotannon kausitasoitettu muutos
edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, %

Päätoimialoista marraskuussa kasvoi eniten energiahuolto, 18 prosenttia. Muu metalliteollisuus kasvoi lähes 11 prosenttia. Metalliteollisuuden tuotanto oli marraskuussa runsaat 5 prosenttia suurempi kuin viime vuoden marraskuussa. Kemianteollisuuden tuotanto kasvoi 5 prosenttia. Elektroniikka ja sähkötuotteiden valmistus kasvoi runsaan prosentin. Päätoimialoista tuotanto väheni ainoastaan puu- ja paperiteollisuudessa, 4 prosenttia.

Teollisuustuotannon kausitasoitettu muutos 11/2005-11/2006, %


Suomen teollisuustuotanto kääntyi loppuvuonna uudelleen kasvuun. Suomen teollisuustuotannon kasvuvauhti oli nopeampaa kuin EU-maiden keskimääräinen kasvu.

 

Teollisuustuotannon trendi 1999-2006, (Suomi, Saksa, Ruotsi ja EU 25), 2000=100

Metalliteollisuuden tuotanto kääntyi marraskuussa kasvuun. Metalliteollisuuden osuus Suomen teollisuuden jalostusarvosta oli 45 % vuonna 2004. Kemianteollisuuden tuotannon lievä kasvu jatkui. Kemianteollisuuden osuus jalostusarvosta oli 12 %. Puu- ja paperiteollisuuden tuotannon lasku jatkui marraskuussa. Puu- ja paperiteollisuuden osuus jalostusarvosta oli 15 %.

 

Teollisuustuotannon trendi 1999-2006, marraskuu
(Kemianteollisuus, puu- ja paperiteollisuus ja metalliteollisuus), 2000=100

Elektroniikkateollisuuden jalostusarvo-osuus vuonna 2004 oli 21 %. Elektroniikkateollisuuden tuotannon lasku jatkui marraskuussa. Muun metalliteollisuuden, jonka osuus jalostusarvolla mitaten oli 24 %, tuotanto jatkoi tasaista kasvuaan.

Teollisuustuotannon trendi 1999-2006, marraskuu
(Elektroniikkateollisuus ja muu metalliteollisuus), 2000=100


Päivitetty 29.12.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. marraskuu 2006, Teollisuustuotanto kasvoi marraskuussa 5,4 prosenttia vuoden takaisesta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttvi/2006/11/ttvi_2006_11_2006-12-29_kat_001.html