Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 8.10.2010

Teollisuustuotanto kasvoi elokuussa

Koko teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2010 elokuussa 6,3 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Heinäkuussa tuotanto oli 2,3 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin.

Teollisuustuotannon (BCDE) työpäiväkorjattu muutos edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, %

Teollisuustuotannon (BCDE) työpäiväkorjattu muutos edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, %

Kausitasoitettu tuotanto kasvoi elokuussa 2,7 prosenttia edelliseen kuukauteen verrattuna. Heinäkuussa tuotanto väheni 3,9 prosenttia edelliseen kuukauteen verrattuna. Kesäkuussa kausitasoitettu tuotanto kasvoi 2,6 prosenttia toukokuusta. Toukokuussa kausitasoitettu tuotanto kasvoi 3,1 prosenttia huhtikuusta.

Teollisuustuotannon (BCDE) kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %, TOL 2008

Teollisuustuotannon (BCDE) kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %, TOL 2008

Suuri osa päätoimialoista kasvoi elokuussa. Eniten tuotanto kasvoi metalliteollisuudessa (pl. sähkö- ja elektroniikkateollisuus). Sen tuotanto kasvoi 15,8 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotanto kasvoi elokuussa 14,4 prosenttia. Metalliteollisuuden tuotanto kasvoi 13,2 prosenttia. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto kasvoi 12,6 prosenttia. Elintarviketeollisuuden tuotanto laski elokuussa 3,2 prosenttia.

Teollisuustuotannon työpäiväkorjattu muutos toimialoittain 8/2009-8/2010, %, TOL 2008

Teollisuustuotannon työpäiväkorjattu muutos toimialoittain 8/2009-8/2010, %, TOL 2008

Elokuussa teollisuuden kapasiteetista oli käytössä 75,8 prosenttia eli 8,1 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Metsäteollisuuden kapasiteetista oli elokuussa käytössä 82,8 prosenttia, missä oli nousua vuoden takaiseen 11 prosenttiyksikköä. Metalliteollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli elokuussa 72,3 prosenttia eli 9 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Estimointi

Tilastokeskus on lisännyt estimoinnin käyttöä ja elokuun indeksistä on noin 10 prosenttia estimoitu. Sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa (26-27) estimointia on käytetty elokuun indeksin laskennassa. Alle 50 hengen yritysten tuotannon tilastointiin käytetään Verohallinnon arvonlisäverotietoja. Alle 50 hengen yritysten osuus teollisuustuotannosta on noin 13 prosenttia ja tällä aineistolla katetaan lähes 70 prosenttia alle 50 hengen yritysten tuotannosta. Tämä aineisto ei ole Tilastokeskuksen käytettävissä teollisuustuotannon volyymi-indeksin julkaisuaikataulussa. Näin ollen julkaistavassa kuukaudessa eli tässä tapauksessa elokuussa näiden yritysten tiedot estimoidaan. Verohallinnon aineisto on käytettävissä julkaistaessa kuukautta toisen kerran eli heinäkuun tiedoissa. Tarkennetut elokuun tiedot julkaistaan syyskuun teollisuustuotannon tietojen yhteydessä 10.11.2010 kello 9.00. Menetelmästä johtuen edellisten kuukausien kausitasoitetut luvut voivat muuttua, vaikka alkuperäiset luvut eivät tarkentuisi. Kausitasoitetut luvut on myös työpäiväkorjattu.

Vuoden 2009 lopullinen indeksi ja 2009 jalostusarvopainot

Tilastokeskus julkaisee lopulliset vuosivolyymi-indeksit vuodelle 2009 elokuun indeksin yhteydessä. Ennakollisen kuukausivolyymi-indeksin laskenta perustuu otantaan. Lopullisen vuosivolyymi-indeksin laskenta perustuu teollisuuden rakennetilastossa laskettuun teollisuuden alue- ja toimialatilastoon. Samassa yhteydessä myös toimipaikoittaiset ja toimialoittaiset painot on muutettu vastaamaan vuoden 2009 tilannetta. Muutokset vaikuttavat vuoden 2009 ja alkuvuoden 2010 tietoihin.


Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2010, elokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kari Rautio (09) 1734 2479, Jukka Appelqvist (09) 1734 3391, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (334,3 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet
Muutoksia tässä tilastossa

Päivitetty 08.10.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. elokuu 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttvi/2010/08/ttvi_2010_08_2010-10-08_tie_001_fi.html