Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 10.11.2010

Teollisuustuotanto kasvoi syyskuussa 8,6 prosenttia

Koko teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2010 syyskuussa 8,6 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Elokuussa tuotanto oli 6,3 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Tammi-syyskuussa teollisuustuotanto kasvoi 3,9 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Teollisuustuotannon (BCDE) työpäiväkorjattu muutos edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, %

Teollisuustuotannon (BCDE) työpäiväkorjattu muutos edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, %

Kausitasoitettu tuotanto kasvoi syyskuussa 1,1 prosenttia edelliseen kuukauteen verrattuna. Elokuussa tuotanto kasvoi 2,4 prosenttia edelliseen kuukauteen verrattuna. Heinäkuussa kausitasoitettu tuotanto väheni 3,8 prosenttia kesäkuusta.

Teollisuustuotannon (BCDE) kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %, TOL 2008

Teollisuustuotannon (BCDE) kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %, TOL 2008

Kaikkien päätoimialojen tuotanto kasvoi syyskuussa. Talouden elpyminen näkyy myös sähkön kulutuksen ja tuotannon kasvuna. Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto toimialan tuotanto kasvoi 10,9 prosenttia. Eniten tuotanto kasvoi metalliteollisuudessa (pl. sähkö- ja elektroniikkateollisuus). Sen tuotanto kasvoi 13,9 prosenttia. Metalliteollisuuden tuotanto kasvoi 10,5 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotanto kasvoi syyskuussa 10,2 prosenttia. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto kasvoi 4,7 prosenttia. Elintarviketeollisuuden tuotanto kasvoi syyskuussa 1,2 prosenttia.

Teollisuustuotannon työpäiväkorjattu muutos toimialoittain 9/2009-9/2010, %, TOL 2008

Teollisuustuotannon työpäiväkorjattu muutos toimialoittain 9/2009-9/2010, %, TOL 2008

Syyskuussa teollisuuden kapasiteetista oli käytössä 77 prosenttia eli 7,3 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Metsäteollisuuden kapasiteetista oli syyskuussa käytössä 84,4 prosenttia, missä oli nousua vuoden takaiseen 6,9 prosenttiyksikköä. Metalliteollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli syyskuussa 74,3 prosenttia eli 9,6 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Estimointi

Tilastokeskus on lisännyt estimoinnin käyttöä ja syyskuun indeksistä on noin 10 prosenttia estimoitu. Sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa (26-27) estimointia on käytetty syyskuun indeksin laskennassa. Alle 50 hengen yritysten tuotannon tilastointiin käytetään Verohallinnon arvonlisäverotietoja. Alle 50 hengen yritysten osuus teollisuustuotannosta on noin 13 prosenttia ja tällä aineistolla katetaan lähes 70 prosenttia alle 50 hengen yritysten tuotannosta. Tämä aineisto ei ole Tilastokeskuksen käytettävissä teollisuustuotannon volyymi-indeksin julkaisuaikataulussa. Näin ollen julkaistavassa kuukaudessa eli tässä tapauksessa syyskuussa näiden yritysten tiedot estimoidaan. Verohallinnon aineisto on käytettävissä julkaistaessa kuukautta toisen kerran eli elokuun tiedoissa. Tarkennetut syyskuun tiedot julkaistaan lokakuun teollisuustuotannon tietojen yhteydessä 10.12.2010 kello 9.00. Menetelmästä johtuen edellisten kuukausien kausitasoitetut luvut voivat muuttua, vaikka alkuperäiset luvut eivät tarkentuisi. Kausitasoitetut luvut on myös työpäiväkorjattu.

Kausitasoitusmallit tarkistettu

Syyskuun julkaisun yhteydessä kausitasoitusmallit on tarkistettu ja joidenkin toimialojen kausitasoitusmalleja on muutettu. Tällä on vaikutuksia myös aikaisempien kuukausien kausitasoitettuihin pistelukuihin ja muutosprosentteihin. Kansainvälisten suositusten mukaan kausitasoitusmallit tulee käydä läpi kerran vuodessa.


Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2010, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kari Rautio (09) 1734 2479, Jukka Appelqvist (09) 1734 3391, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (333,3 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 10.11.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. syyskuu 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttvi/2010/09/ttvi_2010_09_2010-11-10_tie_001_fi.html