Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Kuvaus

Televiestinnän vuositilasto kuvaa televiestinnän tilaa ja kehitystä Suomessa. Tilaston kuvausalue rajautuu yleisiin televerkkoihin ja niiden välityksellä tapahtuvaan viestintään. Televiestintätilasto kattaa televiestinnän infrastruktuurin ja palveluiden volyymitietoja sekä lisäksi teletoimintaan ja televiestintäpalveluiden käyttöön liittyviä tietoja.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Televiestintä [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tvie/meta.html