Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 11.3.2022

Yksityisen sektorin tehdyn työtunnin kustannus nousi loka-joulukuussa 3,9 prosenttia edellisvuodesta

Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin työvoimakustannukset nousivat vuoden 2021 loka-joulukuussa 3,9 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat vuoden 2021 loka-joulukuussa 3,7 prosenttia vuoden takaisesta. Vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä työpäiviä oli 64 eli saman verran kuin vuoden 2020 vastaavana ajankohtana.

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Yksityisellä sektorilla työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita, nousivat 4,1 prosenttia vuoden 2021 loka-joulukuussa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä.

Valtiosektorilla tehdyn työtunnin kustannukset nousivat vuoden 2021 loka-joulukuussa 2,4 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Ilman kertaluonteisia palkkaeriä kustannukset nousivat myös 2,4 prosenttia. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat 2,9 prosenttia.

Kuntasektorilla tehdyn työtunnin kustannukset nousivat 4,3 prosenttia vuoden 2021 loka-joulukuussa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Ilman kertaluonteisia palkkaeriä kustannukset nousivat 4,4 prosenttia. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat 4,1 prosenttia.

Kaikilla sektoreilla kustannusten kasvu johtuu pääosin siitä, että ennakonpidätyksen alaiset palkat ja palkkiot ovat kasvaneet enemmän kuin tehdyt tunnit.

Työvoimakustannusindeksin kausitasoitetut ja vuoden 2021 alkuperäiset sarjat ovat ennakollisia.

Työvoimakustannusten vuosimuutos toimialan (TOL 2008) ja sektorin mukaan, 4. vuosineljännes 2021

Koodi Toimiala/Sektori Työvoimakustannukset,
vuosimuutos
Työvoimakustannukset Työvoimakustannukset,
ilman kertaluonteisia
palkkaeriä
Työvoimakustannukset, kausitasoitetut
B-S Yhteensä, yksityinen sektori 3,9 4,1 3,7
B-E Teollisuus 4,7 4,8 4,4
F Rakentaminen 3,7 3,3 3,3
G-N Yritystalouden palvelualat 3,9 4,0 3,6
J-R Valtio 2,4 2,4 2,9
D-S Kunta 4,3 4,4 4,1

Toimialoittaiset muutokset

Tehdyn työtunnin kustannus nousi teollisuuden toimialoilla (B-E) 4,7 prosenttia loka-joulukuussa 2021 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Yritystalouden palvelualoilla (G-N) kustannukset nousivat 3,9 prosenttia ja rakentamisen toimialalla (F) 3,7 prosenttia.

Teollisuuden toimialoista tehdyn tunnin kustannukset nousivat vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä elintarviketeollisuudessa 6,3 prosenttia, metalliteollisuudessa 5,4 prosenttia, metsäteollisuudessa 5,2 prosenttia ja kemianteollisuudessa 1,7 prosenttia. Palvelualoilla suurin tehdyn tunnin kustannusten nousu, 6,8 prosenttia, oli kaupan alalla ja pienin, 0,3 prosenttia, rahoitus- ja vakuutustoiminnan alalla.

Kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus nousi teollisuuden toimialoilla (B-E) 4,4 prosenttia. Yritystalouden palvelualoilla (G-N) kustannukset nousivat 3,6 prosenttia ja rakentamisen toimialalla (F) 3,3 prosenttia loka-joulukuussa 2021 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Teollisuuden toimialoista kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus nousi elintarviketeollisuudessa 5,4 prosenttia, metalliteollisuudessa 5,0 prosenttia, metsäteollisuudessa 4,4 prosenttia ja kemianteollisuudessa 1,8 prosenttia loka-joulukuussa 2021 edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Yritystalouden palvelualoista kausitasoitetut kustannukset nousivat kaupan alalla 6,3 prosenttia ja rahoitus- ja vakuutustoiminnan alalla 1,8 prosenttia.

Työvoimakustannusindeksi mittaa tehdyn työtunnin työvoimakustannusten muutosta

Työvoimakustannusindeksi mittaa työvoimakustannusten muutosta tehtyä työtuntia kohti. Tehdyllä työajalla tarkoitetaan sitä työaikaa, jolloin palkansaaja on tehnyt varsinaisia työtehtäviään. Tehty työaika sisältää sunnuntai- ja ylityötunnit, muttei palkallisen vapaan tunteja, kuten vuosilomien, arkipyhien tai palkallisen sairauspoissaoloajan tunteja.

Indeksissä ei ole vakioitu työtunteja tai henkilöstön rakennetta. Tehdyn työtunnin kustannus lasketaan suoraan jokaisen neljänneksen toimialakohtaisen ennakonpidätyksen alaisen palkan ja sosiaalivakuutusmaksujen suhteesta tehtyihin työtunteihin. Keskimääräisten työvoimakustannusten muutokseen vaikuttavat säännöllisten ansioiden muutokset, tulospalkkiot ja muut kertaluonteiset palkkaerät, sosiaalivakuutusmaksut sekä muutokset tehtyjen työtuntien määrässä ja työvoiman rakenteessa.

Työvoimakustannusindeksin laskennan palkkasummapainot perustuvat vuoden 2019 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen tulorekisteriin. Tulorekisteristä saatuja palkkasummia käytetään tiedonantajien ilmoittamien tunti- ja palkkatietojen korottamiseen toimialaluokituksen kirjaintasolle.


Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Tuomas Lahti 029 551 3299, Katri Lepikkö 029 551 3223, Antti Saarinen 029 551 3551, tvkindeksi@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (310,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 11.3.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 4. vuosineljännes 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tvki/2021/04/tvki_2021_04_2022-03-11_tie_001_fi.html