Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 6.4.2018

Ulosottovelallisia 246 000 vuoden 2017 lopussa

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2017 lopussa ulosottovelallisten määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Ulosottovelan kokonaissumma oli 8 prosenttia suurempi, kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Yhteensä ulosottovelallisia oli vuoden 2017 lopussa noin 246 000 ja heidän ulosottovelkansa oli yhteensä 4,5 miljardia euroa. Koko vuoden 2017 aikana ulosottovelallisia oli yhteensä 559 000, näistä 313 000 velallisen ulosottoasioiden vireilläolo päättyi ennen vuoden 2017 loppua.

Ulosottovelalliset vuosina 2012–2017, lkm

Ulosottovelalliset vuosina 2012–2017, lkm

Ulosottovelka vuosina 2012–2017, euroa

Ulosottovelka vuosina 2012–2017, euroa

Velallisilla oli perinnässä lähes 1,8 miljoonaa asiaa vuoden 2017 lopussa, noin 6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Ulosottovelallisista luonnollisia henkilöitä oli noin 93 prosenttia. Luonnollisilla henkilöillä oli velkaa keskimäärin 17 600 euroa henkeä kohden, yli 1 100 euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Vastaavasti oikeushenkilöillä oli velkaa keskimäärin 29 200 euroa. Vuonna 2017 luonnollisilla henkilöillä oli keskimäärin 7,2 ja oikeushenkilöillä 7,9 perinnässä olevaa ulosottoasiaa henkeä kohden.

Ulosottoasiat

Vireillä olevia ja päättyneitä ulosottoasioita oli vuonna 2017 yhteensä noin 4,9 miljoonaa, lähes 15 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Vireillä olevia asioita oli noin 1,7 miljoonaa, 35 prosenttia kaikista ulosottoasioista.

Vireillä olevat ja päättyneet ulosottoasiat vuosina 2012–2017, lkm

Vireillä olevat ja päättyneet ulosottoasiat vuosina 2012–2017, lkm

Vuonna 2017 vireillä olevien ulosottoasioiden suurimpia ryhmiä olivat muut yksityisoikeudelliset perintäasiat, muut julkisoikeudelliset asiat ja veroasiat. Ne kattoivat lähes 95 prosenttia kaikista vuonna 2017 vireillä olleista ulosottoasioista. Sakkoasioita oli vireillä noin 60 000 ja muita asioita hieman yli 23 000. Muihin asioihin kuuluvat elatusapuasiat ja muut yksityisoikeudelliset toimenpideasiat.

Vireillä olevat ulosottoasiat asialajeittain vuosina 2012–2017, lkm

Vireillä olevat ulosottoasiat asialajeittain vuosina 2012–2017, lkm

Velallisiin kohdistuvien ulosottoasioiden lukumäärä voi olla suurempi kuin ulosottoasioiden kokonaismäärä, sillä yhteen ulosottoasiaan voi liittyä useampi kuin yksi ulosottovelallinen. Velallistiedoissa velalliseen kohdistuva ulosottoasia lasketaan aina yhdeksi riippumatta ulosottoasiaan liittyvien velallisten määrästä.

Ulosottoasiat-tilasto perustuu oikeusministeriön ulosoton asianhallintajärjestelmästä saataviin tietoihin. Tilastokeskus on kerännyt tietoja ulosottovelallisista vuodesta 2008 lähtien. Tilastokeskuksessa aineistoon on yhdistetty sosioekonomisia taustatietoja Suomessa vakinaisesti asuvaan väestöön kuuluville. Lisätietoja löytyy tietokantataulukoista .


Lähde: Ulosottoasiat 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Hänninen 029 551 2606, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (226,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 6.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulosottoasiat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1514. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/uloa/2017/uloa_2017_2018-04-06_tie_001_fi.html