Suomen virallinen tilasto

Ulkomaan meriliikenne

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Merikuljetukset kasvoivat marraskuussa
10.1.2022
Ulkomaan merikuljetusten kokonaismäärä oli vuoden 2021 marraskuussa yhteensä 8,3 miljoonaa tonnia. Merikuljetukset kasvoivat edellisen vuoden marraskuuhun verrattuna 6 prosenttia. Vienti kasvoi 8 prosenttia ja oli 4,6 miljoonaa tonnia. Tuonti kasvoi 3 prosenttia ja oli yhteensä 3,8 miljoonaa tonnia. Ulkomaan merikuljetukset kuukausittain (tonnia) 2019 - 2021

Kuvaus: Ulkomaan meriliikennetilasto sisältää tiedot meritse tapahtuvasta tavaroiden ja matkustajien kuljetuksista aluksilla Suomen ja ulkomaiden välillä sekä tiedot ulkomaanliikenteessä Suomen satamissa käyneiden alusten määristä. Siinä on tavaroiden, matkustajien ja kuljetusvälineiden tuonti- ja vientimäärien lisäksi tietoa myös kuljetussuoritteesta ja kuljetuksissa käytetyistä aluksista. Tilastossa on esitetty lisäksi ulkomaan liikenteen liikenne- ja kuljetusmäärät Saimaan kanavan osalta.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: merenkulku, merikuljetus, meriliikenne, liikenne, ulkomaanliikenne, tavaraliikenne, matkustajaliikenne, alusliikenne, laivaliikenne, kuljetus.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Useita liikennetilastoja siirtyy Traficomilta Tilastokeskukseen
30.1.2020
Vuonna 2020 Tilastokeskus ryhtyy julkaisemaan useita Traficomilta siirtyviä liikenteeseen liittyviä virallisia tilastoja.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaan meriliikenne [verkkojulkaisu].
ISSN=2670-1987. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/uvliik/index.html