Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, mars

Publicerad: 16.3.2006

Den preliminära folkmängden i Finland 5 258 500 i slutet av februari

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var den preliminära folkmängden i Finland 5 258 486 i slutet av februari. Befolkningen ökade under januari-februari med 2 900 personer, vilket är 1 000 fler än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var att det fanns 550 födda mera än döda.

Före slutet av februari år 2006 föddes det 9  500 barn, dvs. 400 fler än under motsvarande period året innan. Antalet döda var 7  850, vilket är 150 personer mindre än under januari-februari 2005. Under januari-februari flyttade 3  050 personer till Finland från utlandet och ut ur landet flyttade 1 800 personer. Inflyttningen ökade med 400 personer, men utflyttningen minskade med 50 personer.

Antalet flyttningar mellan kommuner var före slutet av februari totalt 37 600. Flyttningarna mellan kommuner minskade från året innan med 800 flyttningar.

Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad januari-februari 2006

Händelse-
månad
Levande
födda
Döda Födelse-
överskott
Omflyttning
mellan
kommuner
Invand-
ring
Utvand-
ring
Netto-
invand-
ring
Folk-
ökning
Folkmängd
                   
Totalt 9 484 7 844 1 640 37 588 3 070 1 804 1 266 2 906 5 258 486
                   
Januari 4 863 4 251 612 20 895 1 732 1 069 663 1 275 5 256 855
Februari 4 621 3 593 1 028 16 693 1 338 735 603 1 631 5 258 486

Källa: Befolkning-och dödsorsakstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262,   vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 16.3.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Förhandsuppgifter om befolkningen [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-839X. februari 2006. Helsinki: Statistikcentralen [viitattu: 8.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vamuu/2006/02/vamuu_2006_02_2006-03-16_tie_001_sv.html