Julkaistu: 30.12.2009

Suomen väkiluku vuodenvaihteessa 5 351 000

Suomen väkiluku on Tilastokeskuksen arvion mukaan vuoden 2009 lopussa 5 351 300. Väkiluvun arvioidaan kasvavan vuoden aikana 25 000 hengellä eli 0,5 prosenttia. Väestönlisäys on 900 henkeä edellisvuotta pienempi, mutta neljänneksi suurin viimeksi kuluneen 20 vuoden aikana. Väkiluku kasvaa viime vuotta vähemmän maahanmuuton vähentymisen johdosta.

Suomeen arvioidaan muuttavan ulkomailta vuoden 2009 aikana 26 400 henkeä. Määrä on 2 700 edellisvuotta pienempi, mutta samalla toiseksi eniten maamme itsenäisyyden aikana. Maasta arvioidaan muuttavan pois 12 000 henkeä. Ulkomailta muuttovoittoa arvioidaan kertyvän 14 400 henkeä, mikä on 1 100 vähemmän kuin viime vuonna. Arvion mukaan kuntien välisiä muuttoja on 259 000, mikä on 10 500 vähemmän kuin viime vuonna.

Vuonna 2009 arvioidaan syntyvän 60 100 lasta. Syntyneitä on 600 enemmän kuin viime vuonna. Suomessa on viimeksi syntynyt vähintään 60 000 lasta vuonna 1996. Vielä 1990-luvulla syntyi keskimäärin 62 500 lasta vuosittain.

Kuolleiden määrän arvioidaan olevan 49 600 henkeä, 500 enemmän kuin viime vuonna. Arvioitu syntyneiden enemmyys vuonna 2009 on 10 500. Vuosi 2009 oli kolmas peräkkäinen vuosi, jolloin muuttovoitto ulkomailta oli luonnollista väestönlisäystä suurempi väkilukua kasvattava tekijä.

Väkiluku kasvaa 11 maakunnassa sekä Ahvenanmaalla. Väestön määrä lisääntyy määrällisesti eniten Uudenmaan, Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa. Suhteellisesti eniten väestön määrä lisääntyy Uudenmaan, Ahvenanmaan ja Pirkanmaan maakunnissa.

Väestön määrä vähenee yhdeksässä maakunnassa. Etelä-Savo, Kainuu ja Etelä-Karjala menettävät väestöään määrällisesti eniten. Suhteellisesti eniten väkiluku vähenee Etelä-Savon ja Kainuun maakunnissa.

Avioliittoja solmitaan arvion mukaan vuoden 2009 loppuun mennessä 29 900, mikä on 1 100 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Avioerojen määrän arvioidaan olevan 13 400, mikä on 100 vähemmän kuin vuonna 2008. Rekisteröityjä parisuhteita arvioidaan rekisteröitävän vuoden 2009 aikana 230.

Tilastokeskuksen väkilukuarvio perustuu tammi-marraskuun väestönmuutosten ennakkotietoihin. Joulukuun väestönmuutokset on arvioitu kuluneen vuoden ja kolmen edellisvuoden joulukuun kehityksen perusteella. Arvioitujen väestönmuutosten pohjalta on laskettu väestömäärän muutos ja väkilukuarvio kunnittain. Arvioidut väestönmuutokset julkaistaan ainoastaan koko maan tasolla.

Väestönmuutokset vuosina 2000–2009*

Vuosi  Elävänä syntyneet Kuolleet    Synty- neiden enemm.  Kuntien välinen muutto     Maahan- muutto Maasta- muutto    Netto- maahan- muutto Kokonais- muutos Väkiluku      
                   
2000 56 742 49 339 7 403 244 133 16 895 14 311 2 584 9 813 5 181 115
2001 56 189 48 550 7 639 265 176 18 955 13 153 5 802 13 786 5 194 901
2002 55 555 49 418 6 137 257 469 18 113 12 891 5 222 11 394 5 206 295
2003 56 630 48 996 7 634 256 624 17 838 12 083 5 755 13 437 5 219 732
2004 57 758 47 600 10 158 266 347 20 333 13 656 6 677 16 879 5 236 611
                   
2005 57 745 47 928 9 817 275 886 21 355 12 369 8 986 18 969 5 255 580
2006 58 840 48 065 10 775 273 538 22 451 12 107 10 344 21 375 5 276 955
2007 58 729 49 077 9 652 280 156 26 029 12 443 13 586 23 529 5 300 484
2008 59 530 49 094 10 436 269 792 29 114 13 657 15 457 25 830 5 326 314
2009* 60 100 49 600 10 500 259 000 26 400 12 000 14 400 24 986 5 351 300

*) Arvio. Aluejako kaikkina vuosina 1.1.2009 mukainen.


Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Saari (09) 1734 3401, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot

Päivitetty 30.12.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön ennakkotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8381. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vamuu/2009/vamuu_2009_2009-12-30_tie_001_fi.html