Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 11.6.2014

Loppuun käsiteltyjen velkajärjestelyasioiden määrä kasvoi 6,0 prosenttia vuonna 2013

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2013 aikana käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun 4 810 velkajärjestelyasiaa. Määrä on 271 asiaa (6,0 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin. Käsitellyistä asioista velkajärjestelyhakemuksia oli 3 845, maksuohjelman muuttamisia 550, lisäsuoritusten vahvistamisia 343 kappaletta ja loppuun käsiteltyjä velkajärjestelyjen raukeamisia 65 kappaletta.

Vahvistettujen maksuohjelmien mediaanivelka 2006–2013, 1 000 euroa

Vahvistettujen maksuohjelmien mediaanivelka 2006–2013, 1 000 euroa

Loppuun käsitellyistä velkajärjestelyhakemuksista maksuohjelma vahvistettiin 3 205 tapauksessa. Vahvistettujen maksuohjelmien määrä kasvoi 242 tapauksella, sillä edellisvuonna maksuohjelma vahvistettiin 2 963 tapauksessa. Vuonna 2013 vahvistetuissa maksuohjelmissa velkojen määrä oli yhteensä 283 miljoonaa euroa. Velat ilmoitetaan osittamattomina, joten yhteishakemuksissa velkojen määrä voidaan jakaa ainakin kahdella riippuen kanssavelallisten ja takaajien määrästä. Mediaanivelka vuonna 2013 vahvistetuissa maksuohjelmissa oli 35 000 euroa.

Tilastokeskuksen velkajärjestelytilastossa loppuun käsitellyillä velkajärjestelyasioilla tarkoitetaan asioita, jotka on käsitelty käräjäoikeudessa ja joista on tehty käräjäoikeuden ratkaisu. Tietoihin sisältyvät velkajärjestelyhakemusten lisäksi myös muut käräjäoikeuksissa käsitellyt velkajärjestelysasiat.

Loppuun käsitellyt velkajärjestelyasiat 2009-2013

Asian laatu 2009 2010 2011 2012 2013 Muutos 2012-2013 (%)
Velka-asiat yhteensä 3 627 3 692 4 289 4 539 4 810 6,0
Velkajärjestelyhakemus 2 854 2 951 3 460 3 648 3 845 5,4
Maksuohjelman muuttaminen 452 417 435 480 550 14,6
Velkajärjestelyn raukeaminen 141 98 64 45 65 44,4
Lisäsuoritusten vahvistaminen 176 218 324 366 343 -6,3
Muu velkajärjestelyasia 4 8 6 0 7 -

Lähde: Loppuun käsitellyt velkajärjestelyasiat, 2013. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (221,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 11.6.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Velkajärjestelyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5803. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/velj/2013/velj_2013_2014-06-11_tie_001_fi.html