Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Velkajärjestelyt 2021, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 24.1.2018

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä edellisvuoden tasolla vuonna 2017

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2017 käräjäoikeuksiin jätettiin 4 211 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta. Hakemuksia jätettiin 9 kappaletta (0,2 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemukset tammi–joulukuussa 2008–2017

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemukset tammi–joulukuussa 2008–2017

Aviopuolisot, yhteisvastuulliset kanssavelalliset sekä velallinen ja takaaja voivat hakea velkajärjestelyä yhdessä. Vuonna 2017 tehdyistä velkajärjestelyhakemuksista 230 hakemusta (5,5 prosenttia) oli aviopuolisoiden yhteishakemuksia. Kanssavelallisten kanssa tehtyjä yhteishakemuksia oli 10 kappaletta (0,2 prosenttia). Takaajan kanssa tehtyjä yhteishakemuksia oli kaksi kappaletta. Loput 3 969 hakemusta (94,3 prosenttia) olivat yksittäisten hakijoiden tekemiä. Hakemuksista miesten jättämiä oli 2 158 kappaletta (51,2 prosenttia) ja naisten jättämiä 2 053 kappaletta (48,8 prosenttia).

Velkajärjestelyä haki vuonna 2017 yhteensä 4 185 henkilöä, mikä on kolme hakijaa (0,1 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Velkajärjestelyhakemusten määrä ja velkajärjestelyä hakeneiden henkilöiden määrä poikkeavat hieman toisistaan, sillä sama henkilö voi tehdä useita hakemuksia vuodessa.

Vuonna 2017 velkajärjestelyä hakeneet olivat iältään 20–93-vuotiaita. Ikäryhmittäin tarkasteltuna eniten velkajärjestelyhakemuksia tekivät 45–54-vuotiaat, tässä ikäryhmässä hakemuksten määrä kuitenkin väheni edellisvuodesta. Lukumäärällisesti eniten hakemusten määrä kasvoi 65–74-vuotiaiden ikäryhmässä. Velkajärjestelyä hakeneiden mediaani-ikä oli 48 vuotta.

Velkajärjestelyä hakeneet ikäryhmittäin 2011–2017

Velkajärjestelyä hakeneet ikäryhmittäin 2011–2017

Perhetyypiltään suurin velkajärjestelyä hakeneiden ryhmä olivat perheisiin kuulumattomat: 44,1 prosenttia kaikista hakijoista. Miehistä perheisiin kuulumattomia oli 47,8 prosenttia ja naisista 40,3 prosenttia. Miehistä avioliittotalouksissa elävät olivat toiseksi suurin ryhmä (29,6 prosenttia). Naisista toiseksi suurimman ryhmän muodostivat yksinhuoltajat (23,9 prosenttia).

Sekä perheisiin kuulumattomia, yksinhuoltajatalouksia että perhetyypiltään tuntemattomia oli velkajärjestelyä hakeneiden joukossa suhteellisesti enemmän kuin koko aikuisväestössä (18 vuotta täyttäneet). Vuonna 2017 velkajärjestelyä hakeneiden joukossa perheisiin kuulumattomia oli 44,1 prosenttia ja yksinhuoltajia 14,1 prosenttia. Vuoden 2016 lopussa perheisiin kuulumattomien osuus aikuisväestöstä oli 30,2 prosenttia ja yksinhuoltajien osuus 6,0 prosenttia.

Velkajärjestelyä hakeneet 2017 perhetyypeittäin verrattuna koko aikuisväestöön 2016

Velkajärjestelyä hakeneet 2017 perhetyypeittäin verrattuna koko aikuisväestöön 2016

Vuonna 2017 velkajärjestelyä hakeneista 38,3 prosenttia oli työllisiä. Työllisten osuus velkajärjestelyä hakeneista pieneni 0,9 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Velkajärjestelyä hakeneista eläkeläisiä oli 24,8 ja työttömiä 24,6 prosenttia. Eläkeläisten osuus velkajärjestelyä hakeneista kasvoi 1,1 prosenttiyksikköä edellisvuodesta, työttömien osuus puolestaan pieneni 0,3 prosenttiyksikköä. Työllisten ja eläkeläisten osuus velkajärjestelyä hakeneiden joukossa oli pienempi kuin koko aikuisväestössä, jossa vuonna 2016 työllisiä oli 51,1 ja eläkeläisiä 31,3 prosenttia. Työttömiä sen sijaan oli velkajärjestelyä hakeneiden joukossa suhteellisesti enemmän kuin koko väestössä, jossa työttömien osuus vuonna 2016 oli 8,0 prosenttia.

Velkajärjestelyä hakeneet 2017 pääasiallisen toiminnan mukaan verrattuna koko aikuisväestöön 2016

 Velkajärjestelyä hakeneet 2017 pääasiallisen toiminnan mukaan verrattuna koko aikuisväestöön 2016

Velkajärjestelyä hakeneista työllisistä yrittäjiä oli 6,2 prosenttia ja palkansaajia 93,8 prosenttia. Vuonna 2016 aikuisväestön työllisistä yrittäjiä oli 10,3 ja palkansaajia 89,7 prosenttia.


Lähde: Velkajärjestelyt 2017, 4. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (232,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 24.1.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Velkajärjestelyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5803. 4. vuosineljännes 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/velj/2017/04/velj_2017_04_2018-01-24_tie_001_fi.html