Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.1.2019

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä kasvoi vuonna 2018 edellisvuodesta 7,6 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2018 käräjäoikeuksiin jätettiin 4 533 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta. Hakemuksia jätettiin 321 kappaletta (7,6 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemukset tammi–joulukuussa 2009–2018

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemukset tammi–joulukuussa 2009–2018

Aviopuolisot, yhteisvastuulliset kanssavelalliset sekä velallinen ja takaaja voivat hakea velkajärjestelyä yhdessä. Vuonna 2018 tehdyistä velkajärjestelyhakemuksista 249 hakemusta (5,5 prosenttia) oli aviopuolisoiden yhteishakemuksia. Kanssavelallisten kanssa tehtyjä yhteishakemuksia oli 10 kappaletta (0,2 prosenttia). Takaajan kanssa tehtyjä yhteishakemuksia ei ollut lainkaan. Loput 4 274 hakemusta (94,3 prosenttia) olivat yksittäisten hakijoiden tekemiä. Hakemuksista miesten jättämiä oli 2 244 kappaletta (49,5 prosenttia) ja naisten jättämiä 2 289 kappaletta (50,5 prosenttia).

Velkajärjestelyä haki vuonna 2018 yhteensä 4 512 henkilöä, mikä on 327 hakijaa (7,8 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin. Velkajärjestelyhakemusten määrä ja velkajärjestelyä hakeneiden henkilöiden määrä poikkeavat hieman toisistaan, sillä sama henkilö voi tehdä useita hakemuksia vuodessa.

Vuonna 2018 velkajärjestelyä hakeneet olivat iältään 20–92-vuotiaita. Ikäryhmittäin tarkasteltuna eniten velkajärjestelyhakemuksia tekivät 45–54-vuotiaat. Lukumäärällisesti eniten hakemusten määrä kasvoi niin ikään 45–54-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa hakemuksia jätettiin 120 kappaletta (11,5 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Velkajärjestelyä hakeneiden mediaani-ikä oli 48 vuotta, sama kuin vuotta aiemmin.

Velkajärjestelyä hakeneet ikäryhmittäin 2014–2018

Velkajärjestelyä hakeneet ikäryhmittäin 2014–2018

Perhetyypiltään suurin velkajärjestelyä hakeneiden ryhmä olivat perheisiin kuulumattomat: 43,0 prosenttia kaikista hakijoista. Miehistä perheisiin kuulumattomia oli 46,8 prosenttia ja naisista 39,2 prosenttia. Miehistä avioliittotalouksissa elävät olivat toiseksi suurin ryhmä (29,7 prosenttia). Naisista toiseksi suurimman ryhmän muodostivat yksinhuoltajat (24,4 prosenttia).

Sekä perheisiin kuulumattomia, yksinhuoltajatalouksia että perhetyypiltään tuntemattomia oli velkajärjestelyä hakeneiden joukossa suhteellisesti enemmän kuin koko aikuisväestössä (18 vuotta täyttäneet). Vuonna 2018 velkajärjestelyä hakeneiden joukossa perheisiin kuulumattomia oli 43,0 prosenttia ja yksinhuoltajia 14,7 prosenttia. Vuoden 2017 lopussa perheisiin kuulumattomien osuus aikuisväestöstä oli 30,7 prosenttia ja yksinhuoltajien osuus 6,0 prosenttia.

Velkajärjestelyä hakeneet 2018 perhetyypeittäin verrattuna koko aikuisväestöön 2017

Velkajärjestelyä hakeneet 2018 perhetyypeittäin verrattuna koko aikuisväestöön 2017

Vuonna 2018 velkajärjestelyä hakeneista 43,1 prosenttia oli työllisiä. Työllisten osuus velkajärjestelyä hakeneista kasvoi 4,8 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Velkajärjestelyä hakeneista eläkeläisiä oli 25,0 ja työttömiä 19,9 prosenttia. Eläkeläisten osuus velkajärjestelyä hakeneista kasvoi 0,2 prosenttiyksikköä edellisvuodesta, työttömien osuus vastaavasti pieneni 4,7 prosenttiyksikköä. Työllisten, opiskelijoiden ja eläkeläisten osuus velkajärjestelyä hakeneiden joukossa oli pienempi kuin koko aikuisväestössä, jossa vuonna 2017 työllisiä oli 52,2, opiskelijoita 5,2 ja eläkeläisiä 31,7 prosenttia. Työttömiä sen sijaan oli velkajärjestelyä hakeneiden joukossa suhteellisesti enemmän kuin koko väestössä, jossa työttömien osuus vuonna 2017 oli 6,7 prosenttia.

Velkajärjestelyä hakeneet 2018 pääasiallisen toiminnan mukaan verrattuna koko aikuisväestöön 2017

 Velkajärjestelyä hakeneet 2018 pääasiallisen toiminnan mukaan verrattuna koko aikuisväestöön 2017

Lähde: Velkajärjestelyt 2018, 4. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (226,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 16.1.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Velkajärjestelyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5803. 4. vuosineljännes 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/velj/2018/04/velj_2018_04_2019-01-16_tie_001_fi.html