Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 1.7.2019

Vuonna 2018 loppuun käsiteltyjen velkajärjestelyasioiden määrä kasvoi 1,8 prosenttia edellisvuodesta

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2018 aikana käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun 4 901 velkajärjestelyasiaa. Määrä on 89 asiaa (1,8 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin. Käsitellyistä asioista velkajärjestelyhakemuksia oli 4 281, maksuohjelman muuttamisia 438, lisäsuoritusten vahvistamisia 132 kappaletta ja loppuun käsiteltyjä velkajärjestelyjen raukeamisia 45 kappaletta.

Vahvistettujen maksuohjelmien mediaanivelka 2009–2018, euroa

Vahvistettujen maksuohjelmien mediaanivelka 2009–2018, euroa

Loppuun käsitellyistä velkajärjestelyhakemuksista maksuohjelma vahvistettiin 3 667 tapauksessa. Vahvistettujen maksuohjelmien määrä kasvoi 136 tapauksella. Vuonna 2018 vahvistetuissa maksuohjelmissa velkojen määrä oli yhteensä 310 miljoonaa euroa. Velat ilmoitetaan osittamattomina, joten yhteishakemuksissa velkojen määrä voidaan jakaa ainakin kahdella riippuen kanssavelallisten ja takaajien määrästä. Vuonna 2018 yhteishakemuksia, joissa maksuohjelma vahvistettiin oli 248 kappaletta (6,8 prosenttia). Mediaanivelka vuonna 2018 vahvistetuissa maksuohjelmissa oli 39 200 euroa.

Tilastokeskuksen velkajärjestelytilastossa loppuun käsitellyillä velkajärjestelyasioilla tarkoitetaan asioita, jotka on käsitelty käräjäoikeudessa ja joista on tehty käräjäoikeuden ratkaisu. Tietoihin sisältyvät velkajärjestelyhakemusten lisäksi myös muut käräjäoikeuksissa käsitellyt velkajärjestelysasiat.

Loppuun käsitellyt velkajärjestelyasiat 2011-2018

Asian laatu 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Muutos 2017-2018 (%)
Velka-asiat yhteensä 4 289 4 539 4 810 4 817 4 963 5 225 4 812 4 901 1,8
Velkajärjestelyhakemus 3 460 3 648 3 845 4 018 4 129 4 410 4 098 4 281 4,5
Maksuohjelman muuttaminen 435 480 550 506 553 552 484 438 -9,5
Velkajärjestelyn raukeaminen 64 45 65 44 49 40 27 45 66,7
Lisäsuoritusten vahvistaminen 324 366 343 245 225 219 198 132 -33,3
Muu velkajärjestelyasia 6 0 7 4 7 4 5 5 0,0

Lähde: Loppuun käsitellyt velkajärjestelyasiat, 2018. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (208,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 1.7.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Velkajärjestelyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5803. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/velj/2018/velj_2018_2019-07-01_tie_001_fi.html