Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 7.10.2020

Vuonna 2019 loppuun käsiteltyjen velkajärjestelyasioiden määrä väheni 9,8 prosenttia edellisvuodesta

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2019 aikana käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun 4 422 velkajärjestelyasiaa. Määrä on 479 asiaa (9,8 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Käsitellyistä asioista velkajärjestelyhakemuksia oli 3 855, maksuohjelman muuttamisia 410, lisäsuoritusten vahvistamisia 127 kappaletta ja loppuun käsiteltyjä velkajärjestelyjen raukeamisia 29 kappaletta.

Vahvistettujen maksuohjelmien mediaanivelka 2010–2019, euroa

Vahvistettujen maksuohjelmien mediaanivelka 2010–2019, euroa

Loppuun käsitellyistä velkajärjestelyhakemuksista maksuohjelma vahvistettiin 3 246 tapauksessa. Vahvistettujen maksuohjelmien määrä väheni 421 tapauksella. Vuonna 2019 vahvistetuissa maksuohjelmissa velkojen määrä oli yhteensä 314 miljoonaa euroa. Velat ilmoitetaan osittamattomina, joten yhteishakemuksissa velkojen määrä voidaan jakaa ainakin kahdella riippuen kanssavelallisten ja takaajien määrästä. Vuonna 2019 yhteishakemuksia, joissa maksuohjelma vahvistettiin oli 199 kappaletta (6,1 prosenttia). Mediaanivelka vuonna 2019 vahvistetuissa maksuohjelmissa oli 43 500 euroa.

Tilastokeskuksen velkajärjestelytilastossa loppuun käsitellyillä velkajärjestelyasioilla tarkoitetaan asioita, jotka on käsitelty käräjäoikeudessa ja joista on tehty käräjäoikeuden ratkaisu. Tietoihin sisältyvät velkajärjestelyhakemusten lisäksi myös muut käräjäoikeuksissa käsitellyt velkajärjestelysasiat.

Loppuun käsitellyt velkajärjestelyasiat 2012-2019

Asian laatu 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Muutos 2018-2019 (%)
Velka-asiat yhteensä 4 539 4 810 4 817 4 963 5 225 4 812 4 901 4 422 -9,8
Velkajärjestelyhakemus 3 648 3 845 4 018 4 129 4 410 4 098 4 281 3 855 -10,0
Maksuohjelman muuttaminen 480 550 506 553 552 484 438 410 -6,4
Velkajärjestelyn raukeaminen 45 65 44 49 40 27 45 29 -35,6
Takaus- ja vakuusvastuun järjestely 0 0 0 0 0 0 0 1 -
Lisäsuoritusten vahvistaminen 366 343 245 225 219 198 132 127 -3,8
Muu velkajärjestelyasia 0 7 4 7 4 5 5 0 -100,0

Lähde: Loppuun käsitellyt velkajärjestelyasiat, 2019. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (207,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 7.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Velkajärjestelyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5803. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/velj/2019/velj_2019_2020-10-07_tie_001_fi.html