Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 22.6.2006

Yliopistoissa suoritettiin 19 200 tutkintoa vuonna 2005

Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 2005 yhteensä 19 200 tutkintoa. Kasvua edellisvuodesta oli viisi prosenttia. Tutkinnoista 3 400 oli alempia korkeakoulututkintoja ja 12 900 ylempiä korkeakoulututkintoja. Tohtorintutkintoja suoritettiin 1 400. Kaikista tutkinnoista 62 prosenttia oli naisten suorittamia.

Opintoaloittain tarkasteltuna eniten tutkintoja suoritettiin teknillistieteellisellä ja humanistisella alalla. Naisten suorittamia tutkintoja oli humanistisella alalla 79 prosenttia, kun taas miehet suorittivat 75 prosenttia teknillistieteellisen alan tutkinnoista.

Ulkomaalaisten suorittamia tutkintoja oli 620, joista tohtorintutkintoja oli 27 prosenttia. Ulkomaalaiset suorittivat eniten tutkintoja teknillistieteellisellä ja luonnontieteellisellä alalla. Naisten osuus ulkomaalaisista tutkinnon suorittaneista oli 43 prosenttia.

 

Yliopistojen tutkinnot opiskelumaakunnittain 2005

Opiskelumaakunta Yhteensä Miehiä Naisia
Uusimaa 6 828 2 849 3 979
Varsinais-Suomi 2 303 809 1 494
Satakunta 226 85 141
Kanta-Häme 107 24 83
Pirkanmaa 2 182 1 039 1 143
Päijät-Häme 5 1 4
Kymenlaakso 39 4 35
Etelä-Karjala 498 322 176
Etelä-Savo 232 59 173
Pohjois-Savo 893 237 656
Pohjois-Karjala 842 264 578
Keski-Suomi 2 142 585 1 557
Pohjanmaa 701 228 473
Pohjois-Pohjanmaa 1 595 671 924
Kainuu 100 14 86
Lappi 483 139 344
       
Yhteensä 19 176 7 330 11 846

 

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Miikka Paajavuori (09) 1734 3678 koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 22.6.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. Yliopistotutkinnon suorittaneet 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2005/02/yop_2005_02_2006-06-22_tie_002.html