Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 17.4.2008

Yliopistoissa 176 300 opiskelijaa vuonna 2007

Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2007 yhteensä 176 300 opiskelijaa. Määrä oli 250 opiskelijaa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2007 eniten opiskelijoita oli teknillistieteellisellä, luonnontieteellisellä ja humanistisella alalla. Naisten osuus kaikista tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista oli 54 prosenttia ja uusista opiskelijoista 57 prosenttia.

Alempaa korkeakoulututkintoa suorittavia opiskelijoita oli 33 prosenttia ja ylempää korkeakoulututkintoa suorittavia oli 53 prosenttia kaikista opiskelijoista. Tutkijakoulutuksessa ja lääkärien erikoistumiskoulutuksessa opiskeli yhteensä 14 prosenttia kaikista opiskelijoista.

Ulkomaalaisia oli yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa vuonna 2007 yhteensä 5 900 opiskelijaa, mikä on viisi sataa enemmän kuin vuonna 2006. Naisten osuus ulkomaalaisista opiskelijoista oli 42 prosenttia.

Yliopistojen uudet opiskelijat ja opiskelijat yhteensä opiskelumaakunnittain 2007

Maakunta Uusia opiskelijoita Opiskelijoita
Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä Miehiä Naisia
Uusimaa 6 115 2 725 3 390 62 047 29 652 32 395
Varsinais-Suomi 2 279 870 1 409 22 317 8 960 13 357
Satakunta 418 186 232 2 277 1 088 1 189
Kanta-Häme 65 13 52 678 180 498
Pirkanmaa 2 475 1 222 1 253 26 085 13 983 12 102
Päijät-Häme 30 7 23 230 44 186
Kymenlaakso 53 13 40 441 101 340
Etelä-Karjala 793 541 252 5 793 4 089 1 704
Etelä-Savo 217 52 165 1 322 268 1 054
Pohjois-Savo 847 279 568 6 269 2 156 4 113
Pohjois-Karjala 1 040 413 627 7 315 2 969 4 346
Keski-Suomi 1 961 706 1 255 13 748 5 059 8 689
Etelä-Pohjanmaa - - - 9 7 2
Pohjanmaa 976 400 576 7 238 3 029 4 209
Pohjois-Pohjanmaa 1 612 726 886 15 143 7 863 7 280
Kainuu 99 28 71 646 184 462
Lappi 668 196 472 4 746 1 391 3 355
Yhteensä 19 648 8 377 11 271 176 304 81 023 95 281

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vesa Hämäläinen (09) 1734 2594 koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 17.4.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. Yliopisto-opiskelijat 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2007/01/yop_2007_01_2008-04-17_tie_001.html