Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Yliopistojen uudet opiskelijat ja opiskelijat koulutusasteen ja koulutusalan (opetushallinnon 1995 luokitus) mukaan 2013

Koulutusaste Uusia opiskelijoita, yhteensä Uusia opiskelijoita, miehet Uusia opiskelijoita, naiset Opiskelijoita, yhteensä Opiskelijoita, miehet Opiskelijoita, naiset
Koulutusalat yhteensä 26 326 11 662 14 664 167 179 77 733 89 446
  Luonnonvara-ala 4 741 2 589 2 152 26 512 14 845 11 667
Tekniikan ja liikenteen ala 4 161 3 157 1 004 32 081 25 091 6 990
Kaupan ja hallinnon ala 6 933 2 913 4 020 43 121 19 155 23 966
Sosiaali- ja terveysala 2 950 996 1 954 17 603 5 672 11 931
Kulttuuriala 811 297 514 5 184 1 920 3 264
Humanistinen ja opetusala 6 427 1 419 5 008 41 827 10 226 31 601
Muu koulutus 303 291 12 851 824 27
Alempi korkeakoulututkinto Koulutusalat yhteensä 17 244 7 498 9 746 93 205 45 866 47 339
Luonnonvara-ala 3 592 1 946 1 646 17 303 10 030 7 273
Tekniikan ja liikenteen ala 2 455 1 893 562 18 396 14 979 3 417
Kaupan ja hallinnon ala 4 625 2 047 2 578 25 611 12 265 13 346
Sosiaali- ja terveysala 874 200 674 3 270 747 2 523
Kulttuuriala 423 154 269 2 174 826 1 348
Humanistinen ja opetusala 5 115 1 100 4 015 25 974 6 549 19 425
Muu koulutus 160 158 2 477 470 7
Ylempi korkeakoulututkinto Koulutusalat yhteensä 6 507 3 025 3 482 49 339 20 728 28 611
Luonnonvara-ala 824 458 366 5 897 3 069 2 828
Tekniikan ja liikenteen ala 1 300 974 326 8 471 6 352 2 119
Kaupan ja hallinnon ala 1 894 680 1 214 13 514 5 118 8 396
Sosiaali- ja terveysala 1 071 463 608 7 209 2 723 4 486
Kulttuuriala 328 119 209 2 480 868 1 612
Humanistinen ja opetusala 955 204 751 11 457 2 300 9 157
Muu koulutus 135 127 8 311 298 13
Lääkärien erikoistumiskoulutus Koulutusalat yhteensä 677 228 449 4 352 1 378 2 974
Sosiaali- ja terveysala 677 228 449 4 352 1 378 2 974
Lisensiaatintutkinto Koulutusalat yhteensä 68 8 60 1 624 843 781
Luonnonvara-ala 2 - 2 100 58 42
Tekniikan ja liikenteen ala 4 3 1 721 574 147
Kaupan ja hallinnon ala 33 3 30 379 116 263
Sosiaali- ja terveysala 1 - 1 28 6 22
Kulttuuriala - - - 8 3 5
Humanistinen ja opetusala 28 2 26 388 86 302
Tohtorintutkinto Koulutusalat yhteensä 1 830 903 927 18 659 8 918 9 741
Luonnonvara-ala 323 185 138 3 212 1 688 1 524
Tekniikan ja liikenteen ala 402 287 115 4 493 3 186 1 307
Kaupan ja hallinnon ala 381 183 198 3 617 1 656 1 961
Sosiaali- ja terveysala 327 105 222 2 744 818 1 926
Kulttuuriala 60 24 36 522 223 299
Humanistinen ja opetusala 329 113 216 4 008 1 291 2 717
Muu koulutus 8 6 2 63 56 7

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 25.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. yliopistotutkinnon suorittaneet 2013, Liitetaulukko 1. Yliopistojen uudet opiskelijat ja opiskelijat koulutusasteen ja koulutusalan (opetushallinnon 1995 luokitus) mukaan 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2013/01/yop_2013_01_2014-04-25_tau_001_fi.html