Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 3. Yliopistojen uudet opiskelijat ja opiskelijat yliopistoittain 2013

Yliopisto Uusia opiskelijoita, yhteensä Uusia opiskelijoita, miehet Uusia opiskelijoita, naiset Opiskelijoita, yhteensä Opiskelijoita, miehet Opiskelijoita, naiset
Yhteensä 26 326 11 662 14 664 167 179 77 733 89 446
Aalto-yliopisto 2 410 1 571 839 19 386 13 263 6 123
Helsingin yliopisto 5 185 1 829 3 356 35 189 12 703 22 486
Itä-Suomen yliopisto 2 845 1 022 1 823 15 353 5 792 9 561
Jyväskylän yliopisto 2 508 944 1 564 13 301 5 237 8 064
Lapin yliopisto 687 182 505 4 578 1 353 3 225
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 812 538 274 4 811 3 427 1 384
Maanpuolustuskorkeakoulu 303 291 12 851 824 27
Oulun yliopisto 2 344 1 175 1 169 15 154 7 778 7 376
Svenska handelshögskolan 445 233 212 2 385 1 313 1 072
Taideyliopisto 356 149 207 2 039 883 1 156
Tampereen teknillinen yliopisto 1 164 879 285 9 826 7 700 2 126
Tampereen yliopisto 2 182 737 1 445 15 365 5 418 9 947
Turun yliopisto 2 955 1 195 1 760 17 423 6 924 10 499
Vaasan yliopisto 935 467 468 5 251 2 531 2 720
Åbo Akademi 1 195 450 745 6 267 2 587 3 680

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 25.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. yliopistotutkinnon suorittaneet 2013, Liitetaulukko 3. Yliopistojen uudet opiskelijat ja opiskelijat yliopistoittain 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2013/01/yop_2013_01_2014-04-25_tau_003_fi.html