Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 4.6.2009

Yritysten saamat lainat ja takaukset ovat lisääntyneet

Tilastokeskuksen tietojen mukaan yritysten saamat lainat ja takaukset lisääntyivät vuonna 2007 edelliseen vuoteen verrattuna. Suoraa tukea ja pääomalainaa yritykset saivat vuonna 2007 vähemmän kuin vuosina 2006 ja 2005. Maksetut suorat tuet olivat lähes 260 miljoonaa euroa vuonna 2007, eli vajaat 35 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2006. Maksetut lainat 1) olivat vajaat 450 miljoonaa euroa, pääomalainat vajaat 7 miljoonaa euroa ja myönnetyt takaukset reilut 600 miljoonaa euroa. Tukea saaneiden yritysten lukumäärä väheni edellisestä vuodesta runsaat 14 prosenttia. Yritystukea (suoraa tukea, lainaa, pääomalainaa ja takauksia) saaneita yrityksiä oli yhteensä 23 208 vuonna 2007, eli 7,5 prosenttia kaikista yrityksistä. Edellisenä vuonna tukea saaneita yrityksiä oli 27 068, vajaat 11 prosenttia kaikista yrityksistä. Suorat tuet ovat vähentyneet vuonna 2007 yritystukiohjelmakauden muutoksesta johtuen.

Tässä tilastossa ovat mukana seuraavat tukimuodot: Maksetut suorat tuet Työ- ja elinkeinoministeriöltä (TEM), Maa- ja metsätalousministeriöltä (MMM), Tekesiltä ja maksetut lainat Tekesiltä ja myönnetyt lainat Finnveralta, maksetut pääomalainat Tekesiltä ja myönnetyt takaukset Finnveralta. KTM ja TM ovat vuodesta 2008 lähtien työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). Tilasto ei sisällä mm. verotukia eikä maataloustukia, vaan ainoastaan yritystoimintaan kohdistuvia tukia.

Kaikki maksetut suorat tuet, lainat ja pääomalainat 1) sekä takaukset 2004–2007

Kaikki maksetut suorat tuet, lainat ja pääomalainat 1) sekä takaukset 2004–2007
1) Finnveran myöntämät lainat + Tekesin maksamat lainat ja pääomalainat

Lähde: Yritystukitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Ihalainen (09) 1734 3231, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (332,3 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 4.6.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritystukitilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3355. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yrtt/2007/yrtt_2007_2009-06-04_tie_001_fi.html