Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.3.2010

Yritysten saamat suorat tuet, lainat ja takaukset ovat lisääntyneet

Tilastokeskuksen tietojen mukaan yritysten saamat suorat tuet, lainat ja takaukset lisääntyivät vuonna 2008 edelliseen vuoteen verrattuna. Maksetut suorat tuet olivat vajaat 400 miljoonaa euroa vuonna 2008, maksetut lainat 1) yli 550 miljoonaa euroa ja myönnetyt takaukset yli 650 miljoonaa euroa. Myös tukea saaneiden yritysten lukumäärä (suoraa tukea, lainaa ja takauksia) kasvoi edellisestä vuodesta ollen 32 279 yritystä, noin 10 prosenttia kaikista yrityksistä.

Kaikki maksetut suorat tuet, lainat 1) sekä takaukset 2004–2008

Kaikki maksetut suorat tuet, lainat 1) sekä takaukset 2004–2008
1) Finnveran myöntämät lainat + Tekesin maksamat lainat

Tässä tilastossa ovat mukana seuraavat tukimuodot: Maksetut suorat tuet kauppa- ja teollisuusministeriöltä (KTM), maa- ja metsätalousministeriöltä (MMM), Tekesiltä ja työministeriöltä (TM), maksetut lainat Tekesiltä sekä myönnetyt lainat ja myönnetyt takaukset Finnveralta. KTM ja TM ovat vuodesta 2008 lähtien työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). Tilasto ei sisällä mm. verotukia eikä maataloustukia, vaan ainoastaan yritystoimintaan kohdistuvia tukia.


Lähde: Yritystukitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Ihalainen (09) 1734 3231, etunimi.sukunimi@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (340,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 24.03.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritystukitilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3355. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yrtt/2008/yrtt_2008_2010-03-24_tie_001_fi.html