Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.11.2018

Suorat yritystuet kasvoivat vuonna 2017

Tilastokeskuksen mukaan yrityksille maksetut suorat tuet kasvoivat 5 prosenttia vuonna 2017. Yritysten saamat lainat taas laskivat 8 prosenttia ja takaukset kaksi prosenttia. Kokonaisuudessaan yritystuet laskivat prosentin verrattuna edelliseen vuoteen. Tukea saaneiden yritysten lukumäärä kasvoi 2 664 yrityksellä 28 412 yritykseen.

Kaikki maksetut suorat tuet, lainat ja takaukset 2012–2017

Kaikki maksetut suorat tuet, lainat ja takaukset 2012–2017
Lukumääräisesti suurin osa yritystukea saaneista yrityksistä oli palvelualojen yrityksiä, mutta euromääräisesti eniten sekä suoraa tukea että lainaa yritystä kohden saivat metsäteollisuuden yritykset. Kokoluokittain eniten tukea saaneita yrityksiä oli mikroyritysten ja pienten yritysten kokoluokissa, mutta suuret yritykset saivat eniten sekä suoraa tukea että lainaa yritystä kohden.

Tässä tilastossa ovat mukana: maksetut suorat tuet työ- ja elinkeinoministeriöltä (TEM), maa- ja metsätalousministeriöltä (MMM) ja Tekesiltä, maksetut lainat Tekesiltä sekä myönnetyt lainat ja takaukset Finnveralta. Tilasto ei sisällä esim. verotukia tai maataloustukia, vaan ainoastaan yritystoimintaan kohdistuvia tukia.


Lähde: Yritystukitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (342,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 29.11.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritystukitilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3355. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yrtt/2017/yrtt_2017_2018-11-29_tie_001_fi.html