Aiheet
Terveys ja sosiaaliturvaTyö, palkat ja toimeentulo

Tilasto perustoimeentulotuesta

Suomen virallinen tilasto (SVT)
Tilasto perustoimeentulotuesta kuvaa Kelan maksamaa perustoimeentulotukea sekä tukea saaneita henkilöitä ja kotitalouksia. Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Se muodostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Tilasto sisältää tietoja tuen saajista, tukea saaneista kotitalouksista ja maksetuista tuista. Alueluokituksina ovat Manner-Suomi, maakunta ja kunta.

Tuottaja:

Kansaneläkelaitos

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.