Kansainvälinen aikuisten taitotutkimus PIAAC

Mitä tutkitaan? 

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos toteuttaa yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa OECD:n aloitteesta tehtävän tutkimuksen, jossa selvitetään aikuisväestön eri elämänalueilla tarvitsemia perustaitoja ja niiden käyttöä työssä ja arkielämässä. Kiinnostuksen kohteena ovat ihmisten arjessa tarvittavat taidot: lukutaito, numerotaito sekä soveltavat ongelmanratkaisutaidot. Tutkimus tehdään samanaikaisesti 32 maassa ympäri maailman.

PIAAC-tutkimuksen rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). PIAAC-lyhenne tulee sanoista Programme for the International Assessment of Adult Competencies.

Milloin ja miten tiedot kerätään? 

Tilastokeskus kerää tiedot käyntihaastatteluin syyskuun 2022 ja huhtikuun 2023 välisenä aikana. Kohdejoukkona on 16–65-vuotiaat Suomessa asuvat henkilöt. Tutkimuksessa tavoitteena on saada 4 000 suomenkielistä ja 200 ruotsinkielistä haastattelua.

Tutkimukseen valitut henkilöt saavat postitse kotiinsa kirjeen, minkä jälkeen tilastohaastattelija ottaa heihin yhteyttä sopiakseen haastattelusta

Tutkimuksen saatekirje (pdf)

Tietosuoja 

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina. Yksittäisen vastaajan tietoja ei voi tunnistaa tutkimusaineistosta. Tietosuojaselosteen (pdf) löydät TEM:n sivuilta. 

Lisätiedot 

Tilastokeskus

yliaktuaari Varpu Vuoristo, puh. 029 551 2011
piaac.info@stat.fi 

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos

tutkimusprofessori Juhani Rautopuro, puh. 040 805 4936
projektitutkija Joonas Mannonen, puh. 040 658 3062

etunimi.sukunimi@jyu.fi  

Linkkejä