Asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu tuottaa tietoa liiketoiminnan suhdannekehityksestä asiakkaan tietotarpeen mukaan. Tiedot voidaan tuottaa eri toimialoista, maantieteellisistä alueista tai yritysryhmistä. Tiedot tuotetaan seuraavista muuttujista: liikevaihto, palkkasumma, henkilöstömäärä ja teollisuuden (TOL C) vientiliikevaihto. Tiedot toimitetaan asiakkaan valitsemina ajankohtina esimerkiksi kuukausittain, puolivuosittain tai kertaluontoisesti.

Suhdannepalvelun avulla voit esimerkiksi analysoida talouden rakenteita ja kehitystä, tarkastella kilpailijoidesi tai maakuntasi suhdannekehitystä tai arvioida elinkeinoelämän hankkeita. Räätälöityjen tietojen lisäksi palveluun on mahdollisuus liittää koko maan kehitystä kuvaavia vertailutietoja.