Yritysaineistoista koostettavat tilastotiedot

Yritysrekisterissä noin 370 000 yritystä ja yhteisöä ja noin 405 000 toimipaikkaa.

Jos Tilastokeskuksen valmiista yritystilastoista ei löydy tarvitsemaasi tietoa yrityksistä, yhteisöistä tai niiden toimipaikoista, voimme koostaa tilastotietoja tilauksesta.

Tietoja voi tilata muun muassa yritystoiminnasta alueittain, toimialoittain ja suuruusluokittain. Tilattavien tietojen valinnassa voi hyödyntää Yritysrekisterin tietosisältöä ja Toimipaikkalaskuria.

Yritystoimintaa voi seurata myös yritysten tilinpäätöstietoja hyödyntämällä. Yritystasolla saa tarkalla toimialajaottelulla tietoja tuloslaskelman ja taseen eristä ja niistä johdetuista tunnusluvuista.

Aineistolähteet

Käytämme yritysaineistoista koostettavien tietojen lähteinä:

Kuvaukset käytetyistä käsitteistä, menetelmistä ja laadusta löytyvät tilastojen dokumentaatioista.

Yritysten ja toimipaikkojen rakennetiedot päivittyvät vuosittain tilastovuotta seuraavan vuoden joulukuussa. Yritysten tilinpäätöstiedot päivittyvät kaksi kertaa vuodessa: Ennakkotiedot valmistuvat tilastovuotta seuraavan vuoden syyskuussa ja lopulliset tiedot joulukuussa. Tilastojen tarkemmat julkaisuajankohdat löytyvät Julkaisukalenterista.

Tietosuoja

Jos tilattava aineisto sisältää yritysrekisterin tietosisällön ulkopuolisia eli ei-julkisia tietoja, tiedot suojataan, mikäli yritysten tai toimipaikkojen lukumäärä on tarkasteltavassa luokituksessa alle 3.