Uutisia 5.6.2024

Suomi lukuina 2024 – onnellisen kansan tilastolukuja

Tilastokeskuksen tuore Suomi lukuina 2024 -julkaisu on katsaus suomalaisesta yhteiskunnasta. Taskukokoinen julkaisu sisältää tietoa väestöstä, taloudesta, yhteiskunnasta ja ympäristöstä tilastolukuina ja -kuvioina. Se kattaa muun muassa kaikki Suomessa asuvat henkilöt, kodit, työpaikat, palkat, koulutukset, autot, mökit ja matkat.  

Infograafi. Vuonna 2023 oli 100 vuotta täyttäneitä naisia 979, miehiä 174. Infograafi. Vuonna 2023 elävänä syntyi 43 383 lasta.

Poimintoja julkaisusta: 

  • Suomen väkiluku oli vuoden 2023 lopussa 5 603 851 henkilöä, mikä on 39 881 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Väestönkasvu pohjautui maahanmuuttoon.
  • Luonnollinen väestönlisäys pysyi negatiivisena. Vuonna 2023 elävänä syntyi yhteensä 43 383 lasta, kun taas samana vuonna kuoli 61 339 henkilöä.
  • Vuonna 2023 kuntien välisiä muuttoja tehtiin 286 968 kertaa, mikä on 8 742 kertaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Myös kunnan sisäiset muutot vähenivät. Niitä tehtiin yhteensä 567 664 kertaa.
  • Yksinasuvien osuus oli 47 prosenttia asuntokunnista vuoden 2023 lopussa.
  • Vuoden 2022 loppuun mennessä 3 530 287 henkilöä eli 74,7 prosenttia 15 vuotta täyttäneestä väestöstä oli suorittanut tutkinnon perusasteen jälkeen.
  • Viime vuonna 20–64-vuotiaiden työllisyysaste oli 77,9 prosenttia ja 55–64-vuotiaiden työllisyysaste oli 71,7 prosenttia.
  • Vuonna 2023 vanhuuseläkkeen saajia oli yhteensä 1 442 871 henkilöä. Työkyvyttömyyseläkettä puolestaan maksettiin 179 731 henkilölle.
  • Väestöllinen huoltosuhde, joka kuvaa alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrää sataa työikäistä (15–64-vuotiasta) kohti, oli 61,9 vuonna 2023. 
  • Bruttokansantuote asukasta kohti oli ennakkotiedon mukaan viime vuonna 49 777 euroa.
  • Vuonna 2022 alle viisi henkilöä työllistäviä yrityksiä oli 533 811, mikä vastaa 93,4 prosenttia kaikista yrityksistä. Yli 1 000 henkilöä työllistäviä yrityksiä oli 124.

Suomi lukuina sisältää Tilastokeskuksen tietojen lisäksi muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Luonnonvarakeskuksen, Tullin, Kelan ja Eläketurvakeskuksen tilastoja. 

Julkaisu on saatavana painettuna kolmella eri kielellä: Suomi lukuina 2024, Finland i siffror 2024 ja Finland in Figures 2024. Voit tilata julkaisuja PunaMusta Oy:n verkkokaupasta tai asiakaspalvelusta puh. 010 230 8375.

Lisäksi voit tutustua julkaisun tietosisältöön verkkopalveluna tai pdf-muodossa Suomi lukuina -verkkosivuilta

Lisätietoja: tietopalvelusuunnittelija Sirkku Hiltunen p. 029 551 6373