Uutisia 10.3.2022

Tiedon laadun arviointiin on tulossa yhteinen työkalu

Tiedon laadusta huolehtiminen on merkittävä osa kestävää tiedon hallintaa. Sen takia julkishallinnossa tuotettavan tiedon laadun arviointiin on tulossa kevään aikana yhteiset pelisäännöt.

Tiedonhallintalautakunta on lisännyt laatukriteereiden ja mittariston suosituksen valmistelun vuoden 2022 tehtäviinsä. Tavoitteena on, että lautakunnan suositus annettaisiin alkukesän 2022 aikana.

Tiedon luotettavuus, laatu ja käytettävyys ovat keskeisiä kysymyksiä, kun kehitetään yhteiskunnallista päätöksentekoa. Tiedon määrä kasvaa myös julkishallinnossa, joten jatkossa on entistä tärkeämpää todentaa tiedon riittävä laatu, erityisesti silloin, kun kyse on muusta kuin tiedon ensisijaisesta käyttötarkoituksesta.

Tilastokeskuksen pääjohtaja Markus Sovala nosti tänään webinaarissa esille laadukkaan tiedon merkityksen yhteiskunnassa. Kun tietoaineistot kuvataan laadukkaasti jo ensimmäisessä tietolähteessä, yhteiskunnan resursseja säästyy. Yhdenmukaisten kuvausten avulla pystytään jatkossa myös paremmin kohdentamaan tiedon laadun kehittämistoimia.

Tiedon laatukriteereitä ja mittareita on pohdittu reilun vuoden ajan kymmenen viranomaisen yhteistyöhankkeessa. Laatukriteereille on yhteiskunnassa selkeä tilaus. Niiden avulla vastataan seuraaviin kysymyksiin: Miten tieto vastaa todellisuutta, miten se on kuvattu ja miten sitä voi käyttää?

Kun yhteiskunnan tietoaineistot saadaan kuvattua, jokainen tiedonkäyttäjä pystyy arvioimaan, soveltuuko tarjolla oleva aineisto käyttötarkoitukseen tai vertailemaan, mikä aineisto sopii omaan tarpeeseen parhaiten.

Laatukriteereistä ja mittareista on valmisteilla kurssi eOppiva-alustalle. Kurssi julkaistaan alkukesällä 2022.

Yhteistyöverkosto lisää ymmärrystä tiedon laadusta

Laatukriteerien hyödyntämisen tukea ja toimintamalleja kehitetään tämän vuoden aikana. Yhteistyötä on tarkoitus laajentaa verkostotoiminnaksi julkishallinnon tiedon ja tiedon laadun asiantuntijoille.  

Tiedon laatukehikko -osahankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Kirsti Pohjanpää esittää aiheen parissa työskenteleville kutsun tulla mukaan verkostoyhteistyöhön. Yhteistyöverkostoon voi ilmoittautua Tilastokeskuksen verkkosivuilta löytyvän lomakkeen avulla.

Verkoston tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja tietoisuutta tiedon laadusta sekä tietoaineistojen laatukriteereistä ja mittaristosta. Pohjanpää kertoo, että visio vuodelle 2025 on seuraava: tiedon laadun verkostotoiminta tukee hyvin julkishallinnon toimijoita yhteisessä tiedon laadun edistämisessä sekä tietoaineistojen laatukriteerien ja mittariston hyödyntämisessä.

Tilastokeskuksen vetämä tiedon laatukehikko -osahanke on osa valtiovarainministeriön koordinoimaa Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hanketta, jossa edistetään julkisten tietojen jakamista ja hyödyntämistä yhteiskunnassa.

Lisätietoja: Tiedon laatukehikko -osahankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Kirsti Pohjanpää p. 029 551 2604

Tiedon laatukehikko -osahankkeen verkkosivut

Ilmoittaudu verkostoyhteistyöhön (webropol-lomake)