Suomi on bioenergian suurvalta

  1. Uusiutuvat tuottavat neljänneksen sähköstä
  2. Turve on hitaasti uusiutuva biomassapolttoaine
  3. Puu ja turve sopivat yhteen
  4. Lisää jätteenpolttolaitoksia rakenteilla
  5. Bio-osuuksissa on haasteita
  6. Biodieseliä lähinnä omaan käyttöön
  7. Oksat, risut ja kannot tehokäyttöön
  8. Biopolttoaineet Suomessa:

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Turve on hitaasti uusiutuva biomassapolttoaine

Biomassalla tarkoitetaan eloperäisiä, fotosynteesin kautta syntyneitä kasvimassoja ja näistä tuotettuja polttoaineita kutsutaan biopolttoaineiksi. Biopolttoaineita saadaan Suomessa metsissä, soilla ja pelloilla kasvavista biomassoista sekä yhdyskuntien, maatalouden ja teollisuuden energian tuotantoon soveltuvista orgaanisista jätteistä. Biomassoilla voidaan tuottaa suoraan lämpöä ja sähköä. Niitä voidaan myös jalostaa kiinteiksi, nestemäisiksi tai kaasumaisiksi jalosteiksi, kuten pelleteiksi, biokaasuksi tai liikenteen biopolttoaineiksi. Biopolttoaineita ovat siis puu, turve, biokaasu, peltoenergia, biopolttonesteet ja biopohjaiset kierrätyspolttoaineet. Kotimaisten biopolttoaineiden käytöllä parannetaan maamme energiaomavaraisuutta, energiahuollon varmuutta sekä annetaan työtä eri puolille maata.

Turve määritellään Suomessa hitaasti uusiutuvaksi biomassapolttoaineeksi, mutta ei uusiutuvaksi polttoaineeksi. Kansainvälisten ohjeistusten mukaan turpeen polton hiilidioksidipäästöt lasketaan osaksi kasvihuonekaasujen inventaariota toisin kuin puun. Tämä rajoittaa Suomen merkittävien turvevarojen käyttöä energialähteenä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 18.4.2007