Julkaistu: 7.6.2013

Talouskriisi ei ainakaan vielä ilmene tärkeimmissä koulutusindikaattoreissa

  1. Koulutusmenot oppilasta kohden kasvoivat OECD-maissa
  2. Hyvä koulutus antaa turvaa työttömyyttä vastaan
  3. Hyvin ja vähän koulutettujen väliset tuloerot kasvussa
  4. Koulutuksen arvo lisääntyy kriisiaikoina

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Hyvä koulutus antaa turvaa työttömyyttä vastaan

Korkeasti koulutettujen työttömyysaste on selvästi alhaisempi kuin heikommin koulutettujen, ja hyvin koulutettujen työttömyysaste on kasvanut hitaammin kuin heikommin koulutettujen (kuviot 2a, 2b ja 2c). Vuosina 2008–2010 vain perusasteen koulutuksen varassa olevien työttömyysaste kasvoi 8,8 prosentista 12,5 prosenttiin. Keskiasteen koulutuksen varassa olevien työttömyysaste kasvoi 4,9 prosentista 7,6 prosenttiin, mutta korkea-asteen koulutuksen saaneiden työttömyysaste vain 3,3 prosentista 4,7 prosenttiin.

Kuvio 2a. 25–64-vuotiaan perusasteen tai sitä vähemmän suorittaneen väestön työttömyysaste eräissä OECD-maissa vuosina 2008 ja 2010

Lähde: OECD 2012.

Kuvio 2b. 25–64-vuotiaan keskiasteen suorittaneen väestön työttömyysaste eräissä OECD-maissa vuosina 2008 ja 2010

Lähde: OECD 2012.

Kuvio 2c. 25–64-vuotiaan korkea-asteen suorittaneen väestön työttömyysaste eräissä OECD-maissa vuosina 2008 ja 2010

Lähde: OECD 2012.

Suomessa perusasteen koulutuksen varassa olevien työttömyysaste kasvoi 8,1 prosentista 11,6 prosenttiin vuosina 2008–2010, keskiasteen koulutuksen varassa olevien 5,4 prosentista 7,5 prosenttiin ja korkea-asteen koulutuksen omaavien 3,3 prosentista 4,4 prosenttiin. Suomen kehitys oli siis täysin OECD:n yleisen trendin mukaista, joskin Suomen työttömyysasteet olivat hieman OECD-keskiarvoa alhaisempia.

Vuosina 2008–2010 työttömyysaste kasvoi eniten Espanjassa, Irlannissa, Kreikassa ja Virossa. Virossa perusasteen koulutuksen varassa olevien työttömyysaste kasvoi 9,7 prosentista 27,5 prosenttiin ja keskiasteen suorittaneilla 5,2 prosentista 18,0 prosenttiin. Korkea-asteen suorittaneet selvisivät lamasta hieman paremmin: työttömyys kasvoi 2,8 prosentista 9,1 prosenttiin.

Työttömyys kasvoi lähes yhtä nopeasti Espanjassa, mutta työttömyysasteiden lähtötaso oli Espanjassa vuonna 2008 selvästi korkeampi kuin Virossa. Espanjassa perusasteen varassa olevien työttömyys kasvoi 13,2 prosentista 24,7 prosenttiin, keskiasteen suorittaneiden 9,3 prosentista 17,4 prosenttiin ja korkea-asteen koulutettujen 5,8 prosentista 10,4 prosenttiin.

OECD-maista vähiten työttömyys lisääntyi Alankomaissa, Etelä-Koreassa ja Norjassa. Näissä maissa työttömyysasteet kasvoivat vain muutamilla prosentin kymmenyksillä.

Vuosina 2008–2010 niiden 20–24-vuotiaiden, jotka eivät olleet koulutuksessa eikä työssä, osuus koko ikäluokasta kasvoi 16,0 prosentista 18,5 prosenttiin ja 25–29-vuotiaiden 17,4 prosentista 20,0 prosenttiin. Suurimpia koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien osuuksia oli vuonna 2010 Espanjassa, Meksikossa ja Turkissa, joissa esimerkiksi 25–29-vuotiaista koulutuksen ja työn ulkopuolella oli noin 30 tai yli 30 prosenttia ikäluokasta. Alhaisimmat osuudet, alle 12 prosenttia, olivat Alankomaissa, Luxemburgissa ja Ruotsissa.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 7.6.2013