Julkaistu: 23.9.2013

Palkkaa passin perusteella

  1. Ulkomaalaiset ansaitsevat suomalaisia vähemmän kautta linjan
  2. Palkkaerot johtuvat pitkälti ammattirakenteesta
  3. Kun ammattirakenne otetaan huomioon, henkilö- ja yritysominaisuuksilla ei ole selitysvoimaa
  4. Palkkaero vaihtelee ammateittain
  5. Eri maiden kansalaisilla suuret palkkaerot
  6. Palkkaero pieni, mutta selittämätön
  7. Lähde:

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Palkkaerot johtuvat pitkälti ammattirakenteesta

Suomalaiset ja ulkomaalaiset ovat ammattirakenteeltaan erilaisia ryhmiä. Matalapalkka-ammateissa ulkomaalaisten suhteellinen osuus on suomalaisten osuutta suurempi. Ulkomaalaisista 25 prosenttia työskentelee siivoojina ja avustavina työntekijöinä (Ammattiluokituksen 2010 luokka Muut työntekijät). Sen sijaan vain 7 prosenttia suomalaisista hankkii elantonsa kyseisen ammattiryhmän töillä. Tämän lisäksi ulkomaalaisia työskentelee asiantuntija-ammateissa tuntuvasti vähemmän kuin suomalaisia. Erityisasiantuntijoiden joukossa molempien ryhmien suhteellinen osuus on sama, noin 20 prosenttia.

Kun ammattirakenteen vaikutus palkkatasoon vakioidaan, eli ammattirakenteen vaikutus palkkatasoon poistetaan, palkkaero kaventuu kaikissa ryhmissä useilla prosenttiyksiköillä. Vakioinnin jälkeen ulkomaalaisten ja suomalaisten välinen palkkasuhde pienenee 88 prosentista 95 prosenttiin. Palkkaero pienenee samansuuntaisesti myös sukupuolittain ja ikäryhmittäin. Koulutusasteen mukaisissa ryhmittelyissä palkkaerot pysyvät ammattivakioinnista huolimatta suurina. Ylemmän korkeakouluasteen ja tutkijakoulutuksen suorittaneiden palkkaero on ammattivakioinnin jälkeenkin vielä noin kymmenen prosenttia.

Ammattirakenteen vakioiminen kaventaa palkkaeroa erityisesti Uudellamaalla, jossa palkkaero supistuu 13 prosenttiyksikköä. Tulos on looginen, sillä ulkomaalaisten työntekijöiden ammattirakenne Uudenmaalla poikkeaa muiden alueiden ammattirakenteesta. Ulkomaalaisten työntekijöiden määrä on kasvanut Uudellamaalla 2000-luvulla etenkin ns. suorittavissa töissä. Ammattirakenteen vakioiminen kaventaa muualla Suomessa palkkaeroa vain 3 prosenttiyksikköä, jolloin ammattivakioidut palkkasuhteet Uudellamaalla ja muualla Suomessa ovat lähellä toisiaan (0,94 ja 0,93).

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 23.9.2013