Julkaistu: 23.9.2013

Palkkaa passin perusteella

  1. Ulkomaalaiset ansaitsevat suomalaisia vähemmän kautta linjan
  2. Palkkaerot johtuvat pitkälti ammattirakenteesta
  3. Kun ammattirakenne otetaan huomioon, henkilö- ja yritysominaisuuksilla ei ole selitysvoimaa
  4. Palkkaero vaihtelee ammateittain
  5. Eri maiden kansalaisilla suuret palkkaerot
  6. Palkkaero pieni, mutta selittämätön
  7. Lähde:

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Palkkaero pieni, mutta selittämätön

Ulkomaalaisten ja suomalaisten välinen palkkaero on kasvanut 2000-luvulla. Palkkaeron kasvua selittää se, että maahan muuttanut ulkomaalaisväestö on työllistynyt enenevissä määrin matalapalkkaisiin, ns. suorittaviin ammatteihin.

Ammattirakenne onkin vuoden 2011 palkkarakennetilastoon perustuvassa tarkastelussa palkkaeron keskeisin selittäjä: ulkomaalaiset työskentelevät sukupuolesta, ikäryhmästä, koulutusasteesta tai alueesta riippumatta keskimäärin matalapalkkaisemmissa töissä kuin suomalaiset. Sen sijaan henkilö- tai yrityskohtaisilla ominaisuuksilla kuten iällä, työsuhdemuodolla, koulutusasteella ja yrityksen toimialalla tai sektorilla ei ole merkittävää yhteyttä palkkaeroon.

Palkkaero vaihtelee ammateittain ja kansalaisuuksittain. Sekä OECD-maiden että kehittyvien maiden kansalaiset ansaitsevat suomalaisia vähemmän suorittavissa töissä. Johto-, erityisasiantuntija- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevät OECD-maiden kansalaiset ansaitsevat suomalaisia enemmän, mutta kehittyvien maiden kansalaiset eivät. Myös silloin kun ammattirakenne ja henkilö- ja yritysominaisuudet otetaan huomioon, OECD-maiden kansalaiset ansaitsevat suomalaisia enemmän ja kehittyvien maiden kansalaiset vähemmän.

Mistä tämä kertoo? Tämä voisi viitata siihen, että erityisasiantuntija- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevät OECD-maiden kansalaiset ovat suomalaisia tuottavampia. Ehkä heillä on työmarkkinoilla arvostettua kansainvälistä osaamista ja erityistaitoja. Tuottavuuteen liittyvillä perusteluilla on kuitenkin vaikea selittää sitä, miksi ulkomaalaisille toimistosiivoojille maksetaan huonompaa palkkaa kuin suomalaisille.

Ulkomaalaisten ja suomalaisten välistä palkkaeroa ei voida täysin selittää palkkarakennetilaston perusteella. On mahdollista, että osa palkkaerosta selittyy tästä analyysistä puuttuvilla palkanmuodostukseen liittyvillä henkilö- tai yrityskohtaisilla tekijöillä. Tämän ohella edistyneemmät tilastolliset menetelmät voisivat valottaa palkkaeron perusteita. Toistaiseksi palkkaeron syitä sopii kuitenkin ihmetellä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 23.9.2013