Julkaistu: 23.9.2013

Palkkaa passin perusteella

  1. Ulkomaalaiset ansaitsevat suomalaisia vähemmän kautta linjan
  2. Palkkaerot johtuvat pitkälti ammattirakenteesta
  3. Kun ammattirakenne otetaan huomioon, henkilö- ja yritysominaisuuksilla ei ole selitysvoimaa
  4. Palkkaero vaihtelee ammateittain
  5. Eri maiden kansalaisilla suuret palkkaerot
  6. Palkkaero pieni, mutta selittämätön
  7. Lähde:

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Palkkaero vaihtelee ammateittain

Taulukossa 2 palkkaeroa tarkastellaan ulkomaalaisten työntekijöiden 15 yleisimmässä ammatissa. Tilastojen perusteella useimmissa ammateissa ulkomaalaiset ansaitsevat suomalaisia vähemmän.

Palkkarakennetilaston mukaan ulkomaalaisten yleisin ammatti vuonna 2011 oli toimistosiivooja. Suomalaiset toimistosiivoojat ansaitsevat keskimäärin 10,77 euroa tuntia kohden, kun ulkomaalaiset ansaitsevat keskimäärin 10,03 euroa. Tämä tekee palkkaeroksi 7 prosenttia. Ulkomaalaisten myyjien ansiot ovat 93 prosenttia ja elintarviketeollisuuden prosessityöntekijöiden ansiot 85 prosenttia suomalaisten ansioista. Poikkeuksiakin löytyy: linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat sekä sairaanhoitajat ansaitsevat suomalaisia enemmän.

Kun palkkausta mahdollisesti selittävät tekijät (henkilö- ja yritysominaisuudet) otetaan huomioon, palkkaerot supistuvat, ja joissakin ammateissa ero häviää kokonaan. Kansalaisuudella ei ole yhteyttä palkkatasoon yliopistossa toimivilla assistenteilla ja tuntiopettajilla, sairaala- ja laitosapulaisilla, lähihoitajilla ja sairaanhoitajilla. Sen sijaan ulkomaalaiset toimistosiivoojat, jotka ovat sosiodemografisilta ominaisuuksiltaan suomalaisten kaltaisia, ansaitsevat noin 5 prosenttia suomalaisia vähemmän. Vakiointi ei myöskään selitä postinkantajien tai elintarviketeollisuuden työntekijöiden palkkaeroa. Näyttää siltä, että ulkomaalaisten ja suomalaisten välinen palkkaero on osittain ammattikohtaista.

Taulukko 2. Ulkomaalaisten ja suomalaisten palkkoja ammattiryhmittäin vuonna 2011.

Ammatti Suomalaiset euroa/tunti Ulkomaalaiset euroa/tunti Tuntiansioiden suhde Suhde havaittavat ominaisuudet vakioituna**
Toimistosiivoojat ym. 10,77 10,03 0,93 0,95
Assistentit ja tuntiopettajat (yliopisto) 21,94 20,52 0,94 1,00
Sairaala- ja laitosapulaiset 12,29 11,70 0,95 1,01
Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym. 14,21 13,18 0,93 0,93
Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat 15,61 17,73 1,14 1,05
Kassanhoitajat ja lipunmyyjät 12,92 12,80 0,99 0,98
Kokit, keittäjät ja kylmäköt 12,89 12,61 0,98 0,97
Muut lähihoitajat 15,11 14,35 0,95 0,99
Tarjoilijat 13,45 13,21 0,98 0,95
Myyjät 14,28 13,30 0,93 0,95
Muut rakennustyöntekijät 15,67 14,60 0,93 0,92
Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät 24,43 24,17 0,99 0,97
Sairaanhoitajat 17,60 18,13 1,03 1,01
Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät 15,51 13.25 0,85 0,84
Avustavat keittiötyöntekijät 11,79 11,19 0,95 1,00
* Ammattirakenne on vakioitu ISCO5-tasolla PNS-menetelmällä
** Ammattirakenne, ikä, ammattikohtainen työkokemus, työsuhdemuoto, koulutusaste- ja ala, sekä työpaikan sijainti, toimiala ja sektori on vakioitu PNS-menetelmällä

Lähde: Palkkarakennetilasto

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 23.9.2013