Julkaistu: 26.5.2014

Suomen palkkaerot ovat pysyneet pieninä – palkkojen hajonta kuitenkin kasvaa

  1. Palkkaerot pysyneet Suomessa pieninä
  2. Palkansaajat ansaitsevat nykyään aiempaa vaihtelevammin
  3. Työmarkkinat polarisoituneet
  4. Ansioiden jakautumisen muutos on suurin yksityisellä sektorilla
  5. Ansioiden jakaumaa ja muotoa tulee seurata jatkossa
  6. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Ansioiden jakaumaa ja muotoa tulee seurata jatkossa

Tämän artikkelin tarkasteluissa havaittiin palkansaajien tuntiansioiden hajonnan kasvaneen vuosien 1995 ja 2012 välillä. Eniten ja vähiten ansaitsevien välinen kuilu ei ole leventynyt, mutta palkansaajien määrä on tarkasteluaikavälillä vähentynyt keskipalkkaisissa ammateissa ja lisääntynyt sekä hyvin että heikommin palkatuissa ammateissa. Eniten muutos on vaikuttanut yksityisen sektorin palkansaajarakenteeseen.

Palkkatilastoissa julkaistaan säännöllisesti tietoja ansioiden hajonnasta (mm. desiilipisteet). Edellinen tarkastelu osoittaa, että myös ansioiden hajontaa kuvaavaa jakaumaa ja sen muotoa on syytä ajoittain tarkastella. Kuluneen lähes kahdenkymmenen vuoden aikana muutos ansioiden jakaumassa on ollut melko selkeä, ja mielenkiintoista onkin seurata, mihin ollaan menossa. Jatkotarkasteluissa nähdään tuleeko palkansaajien tehtävien rakenne painottumaan jatkossa yhä enemmän erittäin vaativiin hyvin palkattuihin ja toisaalta suorittaviin matalan palkkatason ammatteihin.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.5.2014