Julkaistu: 26.5.2014

Suomen palkkaerot ovat pysyneet pieninä – palkkojen hajonta kuitenkin kasvaa

  1. Palkkaerot pysyneet Suomessa pieninä
  2. Palkansaajat ansaitsevat nykyään aiempaa vaihtelevammin
  3. Työmarkkinat polarisoituneet
  4. Ansioiden jakautumisen muutos on suurin yksityisellä sektorilla
  5. Ansioiden jakaumaa ja muotoa tulee seurata jatkossa
  6. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Lähteet

Asplund, Rita & Barth, Erling & Lundborg, Per & Nilsen, Kjersti Misje 2011. Polarization of The Nordic Labour Markets. Finnish Economic Papers 24(2).

Eurostat. Structure of earnings survey. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/microdata/ses.

Mitronen, Matti 2013. Työmarkkinoiden polarisaatio Suomessa. Muistiot 3. VATT. http://www.vatt.fi/file/vatt_publication_pdf/muistiot_33.pdf.

Tilastokeskus. Palkkarakennetilasto. http://tilastokeskus.fi/til/pra/index.html.

 

Variaatiokerroin kuvaa muuttujan suhteellista hajontaa. Tunnusluvussa keskihajonta on jaettu keskiarvolla eli on laskettu kuinka monta prosenttia keskihajonta on keskiarvosta. Mitä suurempi luku on sitä enemmän arvoissa on vaihtelua.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.5.2014