Begrepp
Yrkesutbildning


Med yrkesutbildning avses grundläggande yrkesutbildning som leder till examen och yrkesinriktad tilläggsutbildning. Grundläggande yrkesutbildning är utbildning på andra stadiet som leder till grundexamen. Grundläggande yrkesutbildning kan vara läroplansbaserad utbildning eller utbildning som förbereder för fristående examen. Nya studerande har inte längre under de senaste åren antagits till yrkesutbildning på institutnivå och yrkesutbildning på högre nivå.

Utbildningar som förbereder för yrkes- och specialyrkesexamen är yrkesinriktad tilläggsutbildning. Det är alltid frågan om utbildning som förbereder för fristående yrkesprov och de leder till fristående examen. Yrkesutbildning anordnas både som läroanstaltsutbildning och som läroavtalsutbildning. Läroavtalsutbildningen är en arbetsdominerad studieform, där största delen av yrkeskunskapen förvärvas på en arbetsplats och utbildningen kompletteras med teoretiska studier som i allmänhet äger rum på en läroanstalt. Läroavtalet är ett arbetsavtal mellan den studerande och arbetsgivaren.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa