Begrepp
Grundläggande yrkesutbildning


Med grundläggande yrkesutbildning avses yrkesutbildning som leder till examen. Examina som avläggs i grundläggande yrkesutbildning är yrkesinriktade grundexamina som bygger på grundskolans lärokurs. Målet för grundläggande yrkesutbildning är att den studerande i och med avlagd examen har en bred grundläggande yrkeskompetens i branschen och specialkompetens enligt utbildningsprogrammet.

Yrkesinriktad grundexamen kan avläggas endera som läroplansbaserad examen (för unga) eller som fristående yrkesexamen (för vuxna). Omfattningen hos alla grundexamina är 120 studieveckor, dvs. tre år. Då utbildningen avläggs som fristående yrkesexamen kan den var kortare, eftersom personens tidigare färdigheter tas i betraktande. Fristående examen kan avläggas utan förberedande utbildning, om den studerande genom fristående yrkesprov påvisar att han eller hon har de kunskaper och färdigheter som krävs för att uppnå yrkesskicklighet.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa