Begrepp
Grundläggande yrkesutbildning som förbereder för fristående examen


I statistiken över yrkesutbildning avses med grundläggande yrkesutbildning som förbereder för fristående examen utbildning med målet att avlägga grundexamen som fristående examen. Alla grundexamina omfattar 120 studieveckor, dvs. tre år. Då examen avläggs som fristående examen kan utbildningen vara kortare, eftersom en persons tidigare kompetens beaktas. Fristående examen kan avläggas utan förberedande utbildning genom att i fristående yrkesprov påvisa de kunskaper och färdigheter som förutsätts för förvärvande av yrkeskunskapen.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa