Begrepp
Andelen dödfödda


Med andelen dödfödda avses antalet dödfödda barn per tusen levande- och dödfödda.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig

Källorganisation

  • IUSSP

Jaa