Begrepp
Allmänt födelsetal


Det allmänna födelsetalet avser antalet levande födda per tusen personer i medelfolkmängden.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig

Källorganisation

  • IUSSP

Jaa