Begrepp
Farligt avfall


Farligt avfall (problemavfall, riskavfall) är avfall som till sina kemiska eller andra egenskaper avviker från annat avfall så att det på grund av dessa egenskaper kan orsaka fara eller olägenheter för hälsan eller miljön och därför måste oskadliggöras eller behandlas enligt särskilda anvisningar.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Valtioneuvosto

Jaa