Begrepp
Avfallshantering


Organiserad verksamhet för insamling, transport och förvaring av avfall samt för ordnande av återvinning, slutbehandling eller slutdeponering av avfall. Till avfallshantering räknas även åtgärder som vidtas i syfte att förhindra uppkomst av avfall.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig

Källorganisation

  • Ympäristöministeriö

Jaa