Finlands officiella statistik

Adoptioner

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet adoptioner minskade år 2016
21.6.2017
Enligt Statistikcentralen uppgick antalet adoptioner i Finland år 2016 till 355, vilket är 52 färre än året innan. Antalet inhemska adoptioner var 282 och antalet internationella adoptioner 73. Antalet inhemska adoptioner var nästan oförändrat, men adoptioner från utlandet minskade med 50 jämfört med året innan.

Nästa offentliggörande:
23.8.2018

Beskrivning: Adoptionsstatistiken omfattar barn som adopterats i Finland eller utomlands av en eller flera personer som är fast bosatta i Finland. Adoptionen kan genomföras av en eller av båda föräldrarna. Den biologiska förälderns nya make eller maka kan likaså adoptera sitt styvbarn. Adoptionen statistikförs efter barnets ålder, kön och födelseland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: adoption, adoptivbarn, adoptivföräldrar.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Adoptioner [e-publikation].
ISSN=1797-7371. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.8.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/adopt/index_sv.html