Yrkesutbildning 2005, Studerande i utbildning som förbereder för fristående examen och/eller har avlagt fristående examen under kalenderåret

2005
Studerande i utbildning som förbereder för fristående examen och/eller har avlagt fristående examen under kalenderåret
Offentliggöranden