Yrkesutbildning 2005, Personer som deltagit i läroavtals utbildning och personer som avlagt examen under kalenderåret

2005
Personer som deltagit i läroavtals utbildning och personer som avlagt examen under kalenderåret
Offentliggöranden