Finlands officiella statistik

Aktiebostadspriser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Den starka utvecklingen inom bostadshandeln fortsatte i november
30.12.2020
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla aktiebostäder i november med 6 procent i huvudstadsregionen jämfört med året innan. I övriga landet låg priserna på samma nivå som året innan. Jämfört med oktober steg priserna i huvudstadsregionen med 1,7 procent och sjönk på annat håll i landet med 1,3 procent. Via fastighetsmäklare gjordes nästan en femtedel fler köp av gamla aktiebostäder än för ett år sedan.

Beskrivning: Statistiken över aktiebostadspriser beskriver prisutvecklingen för gamla aktielägenheter. Månads- och kvartalsstatistiken lämpar sig för uppföljning av den kortsiktiga utvecklingen av bostadspriser, medan årsstatistiken ger mer detaljerad information om den regionala bostadsmarknaden, t.ex. antalet bostadsaffärer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: boende, bostadsprisindex, bostäder, index, lägenheter, priser, prisindex, ägarbostäder.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Antalet köp av gamla aktiebostäder har reviderats retroaktivt
11.5.2020
Anmälan av överlåtelseskatt ändrades i november 2019 och fr.o.m. uppgifterna för år 2019 har man börjat använda Skatteförvaltningens lägenhetsuppgifter som primärmaterial vid beräkningen av prisuppgifter för gamla aktiebostäder.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/index_sv.html