Finlands officiella statistik

Aktiebostadspriser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Aktiebostadspriserna sjönk i november
28.12.2017
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 1,0 procent från oktober till november. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 0,3 procent och i övriga Finland med 1,6 procent. Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna i hela landet med 0,1 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,3 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 1,8 procent från året innan.

Nästa offentliggörande:
30.1.2018

Beskrivning: Statistiken över aktiebostadspriser beskriver prisutvecklingen för gamla aktielägenheter. Månads- och kvartalsstatistiken lämpar sig för uppföljning av den kortsiktiga utvecklingen av bostadspriser, medan årsstatistiken ger mer detaljerad information om den regionala bostadsmarknaden, t.ex. antalet bostadsaffärer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: boende, bostadsprisindex, bostäder, index, lägenheter, priser, prisindex, ägarbostäder.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistikcentralen har förnyat beräkningen av antalet affärer med gamla aktiebostäder
28.4.2016
Beräkningen av antalet affärer med gamla aktiebostäder reviderades i samband med publiceringen av uppgifterna om första kvartalet 2016.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/index_sv.html

Dela