Finlands officiella statistik

Aktiebostadspriser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Priserna på gamla aktiebostäder sjönk under tredje kvartalet
30.10.2018
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk priserna på gamla aktiebostäder i hela landet med 0,6 procent under tredje kvartalet 2018 jämfört med föregående kvartal. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 0,8 procent och i övriga Finland med 0,4 procent. Jämfört med motsvarande period år 2017 steg priserna i hela landet med 0,7 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,2 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 0,7 procent.

Nästa offentliggörande:
28.11.2018

Beskrivning: Statistiken över aktiebostadspriser beskriver prisutvecklingen för gamla aktielägenheter. Månads- och kvartalsstatistiken lämpar sig för uppföljning av den kortsiktiga utvecklingen av bostadspriser, medan årsstatistiken ger mer detaljerad information om den regionala bostadsmarknaden, t.ex. antalet bostadsaffärer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: boende, bostadsprisindex, bostäder, index, lägenheter, priser, prisindex, ägarbostäder.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Realprisindexet för statistiken över aktiebostadspriserna har korrigerats för början av år 2018
8.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.11.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/index_sv.html