Finlands officiella statistik

Aktiebostadspriser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Priserna på gamla aktiebostäder sjönk i november i Tammerfors
28.12.2018
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna i huvudstadsregionen med 1,5 procent från oktober till november. I övriga Finland var de nästan oförändrade. Av de stora städerna steg priserna mest i Esbo, med 5 procent. I Helsingfors har priserna legat på samma nivå redan i flera månader. I Tammerfors sjönk priserna med 4,5 procent.

Nästa offentliggörande:
31.1.2019

Beskrivning: Statistiken över aktiebostadspriser beskriver prisutvecklingen för gamla aktielägenheter. Månads- och kvartalsstatistiken lämpar sig för uppföljning av den kortsiktiga utvecklingen av bostadspriser, medan årsstatistiken ger mer detaljerad information om den regionala bostadsmarknaden, t.ex. antalet bostadsaffärer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: boende, bostadsprisindex, bostäder, index, lägenheter, priser, prisindex, ägarbostäder.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Realprisindexet för statistiken över aktiebostadspriserna har korrigerats för början av år 2018
8.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.1.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/index_sv.html