Finlands officiella statistik

Aktiebostadspriser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Priserna på gamla aktiebostadspriser steg i slutet av året i huvudstadsregionen och sjönk i övriga Finland
31.3.2020
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla aktiebostäder i huvudstadsregionen med 1,6 procent under sista kvartalet år 2019 jämfört med motsvarande kvartal år 2018. I övriga Finland sjönk priser med omkring två procent. Jämfört med det tredje kvartalet var priserna nästan oförändrade i huvudstadsregionen och sjönk i övriga Finland med 2,6 procent.

Nästa offentliggörande:
5.5.2020

Beskrivning: Statistiken över aktiebostadspriser beskriver prisutvecklingen för gamla aktielägenheter. Månads- och kvartalsstatistiken lämpar sig för uppföljning av den kortsiktiga utvecklingen av bostadspriser, medan årsstatistiken ger mer detaljerad information om den regionala bostadsmarknaden, t.ex. antalet bostadsaffärer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: boende, bostadsprisindex, bostäder, index, lägenheter, priser, prisindex, ägarbostäder.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Uppgifterna för början av året i statistiken över priserna på gamla aktiebostäder har reviderats på grund av förändringar i materialet
31.3.2020
Prisindexet för gamla aktiebostäder har beräknats på nytt fr.o.m. början av år 2019 med Skatteförvaltningens lägenhetsuppgifter (uppgifter om innehav av bostadsaktier och förändringar i dem).

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.4.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/index_sv.html